0 x 0
pakking-snoveier_fb

Vintrene er viktige for skognæringa. Da får en mulighet til å komme seg til skogsområder som ellers er vanskelig å komme til. Men vintrene er delvis korte og ustabile. Dette krever at vi må være godt forberedt når vinteren først kommer.

Med riktig pakking forlenger vi sesongen, rekker flere skogeiere og får dermed avvirket et større kvantum.

Avtales det at du pakker veien før entreprenør ankommer, bør du etterstrebe disse punktene for å få best mulig resultat:

  • Når snøen kommer er det viktig å ta en tur for å komprimere vegetasjonen, for da å unngå at vegetasjonen virker som et isolerende lag.
  • Etter hvert som snøen kommer er det viktig å pakke jevnlig. Få vannet opp i snøen. Da blir sålen sterkere. Led gjerne vann inn i veitrasen på flate partier.
  • Når du etter hvert får etablert en såle bør du skrape sålen slik at den blir jevn og ikke for tykk. Blir den for tykk fryser ikke bakken, og sålen kan briste. Det er viktig å brøyte/skrape etter hvert. Den må vedlikeholdes!
  • På skogsbilvei bør det skrapes nesten helt ned til slitelaget.
  • Minimum veibredde er 4 meter. I svinger må det pakkes bredere enn ellers, og på myr / bæresvake områder bør det pakkes minst 10m bredt dersom det er mulig!
  • Husk å pakke i begge ender: Både helt frem til teigen, og ikke minst lunneplassen.

 

VEIEN ER IKKE STERKERE ENN DET SVAKESTE PUNKTET!

Finn PDF-versjonen under "Aktuelle Dokumenter" i menyen til høyre på pc og nederst på mobil.