0 x 0
bark

Pinneflis og bark

Vinterkampanje – SALG AV PINNFLIS OG BARK

Sted; Allskog Bio sine flisproduksjonsavdelinger ved:

Straumen i Sørfold kommune i Nordland,

Furumoen i Orkland kommune  

Holla i Heim kommune.

 

Pris etter avtale.

 

Kontaktpersoner:

ALLSKOG SA: Magnus Haugen,
mob 97 41 56 28,
e-post 
magnus.haugen@allskog.no

ALLSKOG BIO: John Ivar Strand,
mob 99 71 10 43,
e-post john.strand@allskog.no

Pinnflis:

Pinnflis av gran og furu er utsortert flis fra vår flisproduksjon, og er normalt 10-20 mm lang og 2-5 mm bred. Pinnflis er rå flis og fuktigheten varierer med årstiden. Pinnflis benyttes som brenselsflis, råstoff i pellets-/brikettproduksjon, dyrestrø, underlag i ridebaner, overdekning av dreneringsrør, mm.

 

Bark:

Bark av gran og furu leveres som ubehandlet bark eller som dekkbark. Ubehandlet bark er bark som løsner ved håndteringen av tømmeret før flishugging mens dekkbark er behandlet. Barken er rå og fuktigheten varierer med årstiden. Bark benyttes som brensel i større biovarmeanlegg, underlag i turstier/-skiløyper, dekkbark i bed, rabatter og skråninger, mm.

 

Pinnflis og bark leveres i bulk. For evt. mindre volum ta kontakt.

   

siktrest-2