0 x 0
212_1271

Planting


BESTILL PLANTING HER

En viktig del av skogsforvaltningen er å plante ny skog og erstatte hogd skog. Skogeiere er pålagt, gjennom skogloven, å sørge for tilfredsstillende forynging etter hogst.

Årlig binder den stående skogen i Norge halvparten av nasjonens samlede klimagassutslipp. Riktig teknikk og kunnskap om de beste planteplassene er viktig når ny skog plantes.

Siden 2004, da tilskuddene til skogplanting ble tatt bort har næringa slitt med dårlige plantetall, og det har tatt tid å få pilen i rett retning, da tilskuddene ble gjeninnført. Med økt plantekontroll og bevissthet rundt viktigheten av foryngelse er vi nå på rett veg. 


Tips for planting
De beste planteplassene er ved stubber, rotgreiner, stein, bult osv. I skrånende terreng bør plantene settes nedenfor stubben eller steinen. Det er viktig å huske at hogstavfall i hellende terreng vil skli nedover ettersom det brytes ned, og hele planten kan begraves.

ALLSKOG har mye kompetanse på planting av skog. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer eller bestille planting og planter. 
Bestillingsskjema for skogplanting finner du her