0 x 0

Pressekontakt

ALLSKOG er den største aktøren i skogbruket nordafjells og har spesialkompetanse på en rekke fagområder innen skogbruk og skogpolitikk.

Vi bidrar gjerne til at mediene får svar på spørsmål om skognæringen og skogbruket spesielt, eller henvise til rette vedkommende i skogeiersamvirket.


Organisasjonssjef Oddny Estenstad
E-post: oddny.estenstad@allskog.no
Tlf: 913 99 653

oddny