0 x 0

Prisgaranti

ALLSKOG har prisgaranti på skogsdrift.

Prisgarantien forutsetter at det foreligger et dokumentert reelt skriftlig tilbud fra annen aktør, samt tilgjengelig kapasitet og avsetning i aktuell driftsperiode.

Prisgarantien utløses ved signering av kontrakt med ALLSKOG.

Ta kontakt med din skogbruksleder for nærmere informasjon om prisgarantien, og tilbud om skogsdrift og rådgiving.

SKOG er genialt!

forside-anja-2