0 x 0

Prisgaranti

ALLSKOG har prisgaranti på skogsdrift, det gjelder driftsoppdrag som gjennomføres av ALLSKOG.

Prisgarantien forutsetter at det foreligger et dokumentert reelt skriftlig tilbud fra annen aktør, samt tilgjengelig kapasitet og avsetning i aktuell driftsperiode.

Prisgarantien utløses ved signering av kontrakt med ALLSKOG.

Ta kontakt med din skogbruksleder for nærmere informasjon om prisgarantien, og tilbud om skogsdrift og rådgiving.

forside-anja-2