0 x 0

Prisgaranti

ALLSKOG innfører prisgaranti på barmark, dvs skogsdrifter fra 1. mai 2018. 
Prisgarantien forutsetter at det foreligger et dokumentert reelt skriftlig tilbud fra annen aktør. Prisgarantien utløses ved signering av kontrakt med ALLSKOG.

Ta kontakt med din skogbruksleder for tilbud om skogsdrift og rådgiving om din skog.

SKOG er genialt!

forside-anja-2