0 x 0
eksempelhytte-hedda-3

Reguleringsplan

ALLSKOG utarbeider reguleringsplaner for hyttefelt, boligfelt og masseuttak.

For bistand til reguleringsplan, eller spørsmål om hvordan du kan utnytte dine eiendomsressurser best mulig, ta kontakt med Ellen Kristin Moe ALLSKOG på tlf. 913 76 771 eller e-post ellen.moe@allskog.no.

En reguleringsplan kan omfatte kun en enkelt eiendom, eller inkludere flere eiendommer samlet. En samlet plan kan være gunstig ved planlegging av for eksempel større hytte- eller boligfelt. En reguleringsplan inneholder et reguleringsplankart, som overleveres kommunen digitalt, samt reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.
ALLSKOG kan også gjøre konsekvensutredninger med planprogram. Plan- og bygningsloven krever at reguleringsplaner utarbeides av fagkyndige. 
 Aktuelle prosjekt
Planprogram Svaberget II Hytte-og boligomrade i Inderøy kommune
Planprogram Høttvollen Levanger Kommune


view2