0 x 0
eksempelhytte-hedda-3

Reguleringsplan

ALLSKOG utarbeider reguleringsplaner for hyttefelt, boligfelt og masseuttak

For bistand til reguleringsplan, eller spørsmål om hvordan du kan utnytte dine eiendomsressurser best mulig, ta kontakt med Ellen Kristin Moe ALLSKOG på tlf. 913 76 771 eller e-post ellen.moe@allskog.no.

En reguleringsplan kan omfatte en enkelt eiendom, eller inkludere flere eiendommer samlet. En samlet plan kan være gunstig ved planlegging av for eksempel større hytte- eller boligfelt. En reguleringsplan inneholder et reguleringsplankart, som overleveres kommunen digitalt, samt reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. ALLSKOG kan også gjøre konsekvensutredninger med planprogram. Plan- og bygningsloven krever at reguleringsplaner utarbeides av fagkyndige. 

Ta gjerne kontakt med ALLSKOG om du også har et areal som krever regulering i tråd med kommuneplanens arealdel.

For de som eier et område egnet til bolig-, hytteområde eller annet arealformål, men hvor arealet ikke er avsatt til formålet i kommuneplanen, er det viktig at ønsket oversendes din kommune som et innspill til rullering av kommuneplanens arealdel. Ta gjerne kontakt med Allskog ved Ellen Kristin Moe, om du trenger gode råd eller bistand til dette, eller om du har andre planrelaterte spørsmål du ønsker svar på.  

 Aktuelle prosjekt
Planprogram Svaberget II Hytte-og boligomrade i Inderøy kommune
Planprogram Høttvollen Levanger Kommune

 

img_3761
Arealplanlegger i ALLSKOG Ellen Kristin Moe