0 x 0
skjermbilde-2022-09-15-083343

Reguleringsplan

ALLSKOG utarbeider reguleringsplaner for hyttefelt, boligfelt og masseuttak mm.

Eier du et areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt til for eksempel boligformål, fritidsbebyggelse, næringsformål, camping eller annet? Allskog kan bistå med regulering av arealet. En reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndig og  inneholder et reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. En reguleringsplan kan omfatte en enkelt eiendom eller inkludere flere eiendommer samlet. En samlet plan kan være gunstig ved planlegging av for eksempel større hytte- eller boligfelt.

Eier du et område som er ønskelig å regulere i fremtiden, er det viktig at du sender inn dette som innspill til din kommune ved rullering av kommuneplanens arealdel.

For bistand til reguleringsplanarbeid, innspill til kommuneplanen, digitalisering av plankart, dispensasjoner mm. ta kontakt med Ellen Kristin Moe ALLSKOG på tlf. 913 76 771 eller e-post ellen.moe@allskog.no.

 

Relaterte prosjekter

Sørvågen hytteområde

Sørvågen hytteområde i Heim kommune - regulert for samspill med naturen! Detaljplanen regulerer 17 nye tomter for fritidsbebyggelse. Feltet skal være fremtidsrettet med tanke på å ivareta natur- og miljøhensyn på best mulig måte. Det er derfor et mål at naturen innenfor planområdet forblir mest mulig urørt. Grep som er tatt: hytter står på peler, enkle stier inn i området, ikke tradisjonelt VA-anlegg og utslippsfrie toalettløsninger.'

skjermbilde-2022-09-15-084542

illustrasjonfelt_a

 

Varmdal kolonihage i Selbu

I Selbu skal det nå for første gang bygges en kolonihage etter gjennomført reguleringsarbeid av ALLSKOG. Endelig reguleringsplan er godkjent av kommunestyret i Selbu, og grunneier gleder seg til å komme i gang med prosjektet. Prosjektet har en grønn profil: Hyttene skal være på 48 kvadrat, og skal stå på påler slik at det blir lavt marktrykk, og hele tomta skal kunne brukes til grønnsaksdyrking. Se avisutklipp fra Selbyggen på høyre side.

skjermbilde-2022-09-15-085829

 

skjermbilde-2022-09-15-080920

 

Gruveveien 3, Steinkjer

Reguleringen åpner opp for etablering av et boligbygg med minimum 4 og maksimum 8 boenheter (3-4 roms leiligheter) i Malm sentrum. 

skjermbilde-2022-09-15-084758

 skjermbilde-2022-09-15-085222

 

Svaberget i Inderøy

Detaljplanen gir mulighet for etablering av et høystandard hyttefelt med 27 tomter ved Kjerknesvågen i Inderøy kommune. 

skjermbilde-2022-09-15-090446

skjermbilde-2022-09-15-085606

 

Rykken Nordre Grendafelt

Detaljplanen legger til rette for et nytt boligområde med 11 tomter på Skatval i Stjørdal kommune. Planen har hatt som mål å tilpasses terrenget og omgivelsene det ligger i.  Dette innebærer også gode og praktiske løsninger for plassering adkomstveg, hus /garasje på tomt og areal for hage.

skjermbilde-2022-09-15-090127

skjermbilde-2022-09-15-090259