0 x 0
plankart

RessursoversikT Leka kommune

Det vil snart bli sendt ut brev angående miljøregistreringene som er utført. Planlagt leveranse av ferdig produkt er i desember 2017.

 

Formålet er å registrere skoglige data og miljødata for alle skogeiendommene i Gutvik i Leka kommune som bestiller en ressursoversikt. Prosjektet omfatter all privateid, produktiv skog i Gutvik i Leka kommune.For alle som bestiller en ressursoversikt, lages det et produkt med tilhørende kart, som deler inn skogen i behandlingsenheter.Ressursoversikten tar utgangspunkt i en taksering i 3D ved hjelp av analyser på flybilder av skogen på din eiendom. For hver behandlingsenhet, som også kalles bestand, gir ressursoversikten informasjon om areal, treslag, alder, volum, tilvekst og om det er spesielle miljøverdier som skal ivaretas eller håndteres på en spesiell måte. Ressursoversikten gir deg også informasjon om samlet areal, volum og tilvekst for hele eiendommen.  Om du ønsker det, kan ressursoversikten også gi deg forslag til konkret behandling av skogen i årene framover.Estimert priseksempel for din eiendom før og etter statstilskudd ved 60 prosent bestillingsprosent i kommunen. I tilsvarende prosjekt andre steder ligger tilskuddsprosenten på ca. 50. Dette antas også å bli gjeldende for dette prosjektet.Vi har regnet ut hva du må betale for en ressursoversikt med MiS for din eiendom før og etter 50 prosent statstilskudd (dersom dette blir gjeldende), og ved bruk av skogfond med den skattefordelen det innebærer. Alle priseksemplene er eks. mva.Priseksempel for ressursoversikt med MiS basert på fototakst i 3D


  • 250 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 5 550,- eks. mva før tilskudd.
  • Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 2 664,- eks. mva.
  • Hvis du bruker skogfond med skattefordel blir egenandel å betale etter skatt ca. kr  746,- eks. mva.
  • Dersom den totale oppslutninga blir høyere enn 60 prosent, vil planen din bli billigere.
Kontaktpersoner og bestillingBestilling skal hovedsakelig foregå på internett. Om du ikke har tilgang til internett, ligger det vedlagt et skjema som kan fylles ut og sendes: Nærøy kommune v/skogansvarlig Egil Solstad, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid.Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til bestilling på internett, kan du ta kontakt med: Skogbrukssjef i Nærøy kommune, Egil Solstad, epost: egil.solstad@naroy.kommune.no, mob: 95 906 702Skjema for bestilling av planprodukter finner du her: Planbestilling for Leka.Ved spørsmål om priser eller produkter kan du ta kontakt med prosjektleder Stine Haugen, e-post stine.haugen@allskog.no eller leka@allskog.no.Bestillingsfrist er 9. desember.Det arrangeres et informasjonsmøte om skogtaksten 5. desember kl. 19.00 på Ungdomshuset Årsandøy. Plansjef Vegard Aune møter for ALLSKOG og vil orientere om prosjektet og svare på spørsmål. Vel møtt til alle skogeiere i Leka!