0 x 0
plankart

Ressursoversikt i Bindal kommune

Brev angående MiS-registrering blir sendt ut medio desember.

Formålet er å registrere skoglige data og miljødata for alle skogeiendommene i Bindal kommune som bestiller en ressursoversikt. Prosjektet omfatter all privateid, produktiv skog i Bindal kommune.

For alle som bestiller en ressursoversikt lages det et produkt med tilhørende kart, som deler inn skogen i behandlingsenheter.

Ressursoversikten tar utgangspunkt i en taksering i 3D ved hjelp av analyser på flybilder av skogen på din eiendom. For hver behandlingsenhet, som også kalles bestand, gir ressursoversikten informasjon om areal, treslag, alder, volum, tilvekst og om det er spesielle miljøverdier som skal ivaretas eller håndteres på en spesiell måte. Ressursoversikten gir deg også informasjon om samlet areal, volum og tilvekst for hele eiendommen.

På informasjonsmøtet den 5. desember fikk vi spørsmål om tretetthet visers ved lasermetode. Treantall kommer frem etter laserberegning, men her er feilnivået +/–15–20%. Tetthet settes ved bonitering i forhold til om det er tilfredsstillende eller ikke.

Dersom det i kommunen blir utført laserskanning i løpet av 2017, vil det i tillegg bli benyttet en arealbasert lasertakst for fastsettelse av volum. Om du ønsker det, kan ressursoversikten også gi deg forslag til konkret behandling av skogen i årene framover. 

Estimert priseksempel for din eiendom før og etter statstilskudd ved 60 prosent bestillingsprosent i kommunen

I tilsvarende prosjekt andre steder ligger tilskuddsprosenten på ca. 50. Dette antas også å bli gjeldende for Bindal kommune.

Vi har regnet ut hva du må betale for en ressursoversikt med MiS for din eiendom før og etter 50 prosent statstilskudd (dersom dette blir gjeldende), og ved bruk av skogfond med den skattefordelen det innebærer. Alle priseksemplene er eks. mva. 

Priseksempel for ressursoversikt med MiS basert på fototakst i 3D:

  • 250 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 5 550,- eks. mva før tilskudd.
  • Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 2 664,- eks. mva.
  • Hvis du bruker skogfond med skattefordel blir egenandel å betale etter skatt ca. kr  746,- eks mva.
  • Dersom den totale oppslutninga blir høyere enn 60 prosent vil planen din bli billigere.

Priseksempel for ressursoversikt med MiS med grunnlag i fototakst i 3D og arealbasert lasertakst:

  • 250 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 6 925,- eks. mva før tilskudd.
  • Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 3 324,- eks. mva.
  • Hvis du bruker skogfond med skattefordel blir egenandel å betale etter skatt ca. kr  93​1,- eks mva.
  • Dersom den totale oppslutninga blir høyere enn 60 prosent vil planen din bli billigere.

Kontaktpersoner og bestilling
Dersom du har spørsmål ta kontakt med skogbrukssjef Karl Erik Solum, e-post: karl.erik.solum@bindal.kommune.no, mob. 900 84 230.

Ved spørsmål om priser eller produkter kan du ta kontakt med prosjektleder Stine Haugen, e-post: bindal@allskog.no.