0 x 0
plankart

Ressursoversikt i Brønnøy

Brev angående MiS-registrering blir sendt medio desember. SMS blir sendt ut i forkant.

Formålet er å registrere skoglige data og miljødata for alle skogeiendommene i Brønnøy kommune som bestiller en ressursoversikt. Prosjektet omfatter all privateid, produktiv skog i Brønnøy kommune.

For alle som bestiller en ressursoversikt lages det et produkt med tilhørende kart, som deler inn skogen i behandlingsenheter. Ressursoversikten tar utgangspunkt i en taksering i 3D ved hjelp av analyser på flybilder av skogen på din eiendom. For hver behandlingsenhet, som også kalles bestand, gir ressursoversikten informasjon om areal, treslag, alder, volum, tilvekst og om det er spesielle miljøverdier som skal ivaretas eller håndteres på en spesiell måte. Ressursoversikten gir deg også informasjon om samlet areal, volum og tilvekst for hele eiendommen. Dersom det i kommunen blir utført laserskanning i løpet av 2017 vil det i tillegg bli benyttet en arealbasert lasertakst for fastsettelse av volum. Om du ønsker det, kan ressursoversikten også gi deg forslag til konkret behandling av skogen i årene framover.

Estimert priseksempel for din eiendom før og etter statstilskudd ved 60 prosent bestillingsprosent i kommunen:
I tilsvarende prosjekt andre steder ligger tilskuddsprosenten på ca. 50. Dette antas også å bli gjeldende for Brønnøy kommune.
Vi har regnet ut hva du må betale for en ressursoversikt med MiS for din eiendom før og etter 50 prosent statstilskudd (dersom dette blir gjeldende), og ved bruk av skogfond med den skattefordelen det innebærer. Alle priseksemplene er eks. mva.

Priseksempel for ressursoversikt med MiS basert på fototakst i 3D
 • 250 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 5 550,- eks. mva før tilskudd.
 • Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 2 775,- eks. mva.
 • Hvis du bruker skogfond med skattefordel blir egenandel å betale etter skatt ca. kr  777,- eks. mva.
 • Dersom den totale oppslutninga blir høyere enn 60 prosent vil planen din bli billigere.
Priseksempel for ressursoversikt med MiS med grunnlag i fototakst i 3D og arealbasert lasertakst
 • 250 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 6 925,- eks. mva før tilskudd.
 • Etter 50 % tilskudd vil det koste kr 3 462,5,- eks. mva.
 • Hvis du bruker skogfond med skattefordel blir egenandel å betale etter skatt ca. kr 969,5,- eks mva.
 • Dersom den totale oppslutninga blir høyere enn 60 prosent vil planen din bli billigere.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med:
 • Fagkonsulent i Brønnøy kommune, Jan Jenssen, e-post: jan.jenssen@bronnoy.kommune.no, mob: 97 513 509
 • Skjema for bestilling av planprodukter finner du på allma.no.
 • Ved spørsmål om priser eller produkter kan du ta kontakt med prosjektleder Stine Haugen, e-post: bronnoy@allskog.no.