0 x 0
skogbruksplan

Ressursoversikt i Malvik, Stjørdal og Meråker

En ressursoversikt/skogbruksplan er en «varetelling» av skogen på din eiendom som også gir oversikt over skogens ressurser og miljøverdier. Den er ditt beste verktøy til en aktiv forvaltning av eiendommen din!

Taksten er basert på laser og flybilder.
 

Produktet leveres på minnepenn og/eller perm. Det oppfordres til å også benytte den digitale skogbruksplanen, ALLMA. ALLMA Pluss tilbys gratis de tre første månedene etter leveranse.

Med oversikt over ressursene blir du som skogeier mer beslutningsdyktig, og kan gjøre gode framtidsvalg alene eller i samråd med skogbruksleder.

Alle som bestiller ressursoversikt får sine MiS-registreringer innarbeidet i det nye planproduktet. Du får anledning til å gi tilbakemelding på miljøverdier funnet på din eiendom før de innarbeides i planen.

Miljøregistreringer i Skog (MiS)

MiS gjør at vi kan ta vare på sårbare og sjeldne livsmiljø i skog. Dette kaller vi nøkkelbiotoper.

Tidligere MiS-registrering i kommunen revideres i prosjektet. Dersom du ved forrige registrering fikk funn av nøkkelbiotop på din eiendom kan denne bli endret etter revidering. Revideringen skal innfri dagens krav til miljøregistrering i skogbruket.

For å fortsatt være sertifisert for salg av tømmer, må din skogeiendom delta i prosjektet.

Miljøregistreringer er ikke et krav i seg selv, men er et krav for å få omsatt virke. Statstilskudd gis ikke til miljøregistreringer alene, men bare når de inngår i en ressursoversikt eller plan.


Bestilling

Bestilling skal hovedsakelig foregå på internett. Om du ikke har tilgang til internett ble det vedlagt et skjema i tilbudsbrevet til de skogeierne dette gjelder. Dette kan fylles ut og returneres ALLSKOG i vedlagte svarkonvolutt.

  • Finn prisene for dette prosjektet under "Aktuelle Dokumenter" til høyre på pc, nederst på mobil.

  • Finn bestillingskjemaet under "Aktuelle Verktøy" til høyre på pc, nederst på mobil.


Kontaktpersoner


Malvik:


Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til bestilling på internett kan du ta kontakt med:
s
kogansvarlig i Malvik kommune, Kjetil Tolvstad, e-post: 
kjetil.tolvstad@malvik.kommune.no

Ved spørsmål om priser eller produkter kan du ta kontakt med:
prosjektleder Ingvild Rekstad, e-post: malvik@allskog.no

 

Stjørdal:

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til bestilling på internett kan du ta kontakt med:
sekretær i styringsgruppen for skogbruksplanlegging i Stjørdal kommune,
Stian Almestad, epost: stian.almestad@stjordal.kommune.no

Ved spørsmål om priser eller produkter kan du ta kontakt med:
prosjektleder Stine Haugen, e-post:
stjordal@allskog.no


Meråker:

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til bestilling på internett kan du ta kontakt med:
s
ekretær i styringsgruppen for skogbruksplanlegging i Meråker kommune,
Anne Marie Haneborg, epost: anne.haneborg@maraker.kommune.no 

Ved spørsmål om priser eller produkter kan du ta kontakt med:
prosjektleder Ingvild Rekstad, e-post: meraker@allskog.noBESTILLINGSFRIST 10. FEBRUAR 2019


Det arrangeres fire informasjonsmøter om skogtaksten, møt opp der det passer for deg.


Meråker:

Onsdag 5.12.18, Meråker Rådhus, Kommunestyresalen, Kl. 19:00.

Stjørdal:

Tirsdag 11.12.18, Ljosheim, kl. 19:00.

Malvik:

Onsdag 12.12.18, Malvik rådhus, Hommelvik, Kl. 19:30.

Stjørdal:

Mandag 7.1.19, Klubbhuset Framnes Stadion, Skatval, kl. 19:00.


Plansjef Vegard Aune møter for ALLSKOG Plan og vil orientere om prosjektet og svare på spørsmål.