0 x 0
skogbruksplan

Ressursoversikt i Overhalla kommune

Vi har nå fullført feltarbeidet (prøveflater og MiS) i Overhalla. Nå er taksatorene i gang med 3D-takst, før vi får satt volumet med laserberegningene.

En ressursoversikt/skogbruksplan er en «varetelling» av skogen på din eiendom som også gir oversikt over skogens ressurser 
og miljøverdier. Den er ditt beste verktøy til en aktiv forvaltning av eiendommen din! 
Taksten er basert på laser og flybilder.

Produktet leveres i perm med et vannbestandig bestandskart. Det oppfordres til å også benytte den digitale skogbruksplanen, ALLMA. ALLMA Pluss tilbys gratis de tre første månedene etter leveranse. 

Med oversikt over ressursene blir du som skogeier mer beslutningsdyktig, og kan gjøre gode framtidsvalg alene eller i samråd med skogbruksleder.

Alle som bestiller ressursoversikt får sine MiS-registreringer innarbeidet i det nye planproduktet. Du får anledning til å gi tilbakemelding på miljøverdier funnet på din eiendom før de innarbeides i planen.


Miljøregistreringer i Skog (MiS)

MiS gjør at vi kan ta vare på sårbare og sjeldne livsmiljø i skog. Dette kaller vi nøkkelbiotoper.

Tidligere MiS-registrering i kommunen revideres i prosjektet. Dersom du ved forrige registrering fikk funn av nøkkelbiotop på din eiendom kan denne bli endret etter revidering. Revideringen skal innfri dagens krav til miljøregistrering i skogbruket.

For å fortsatt være sertifisert for salg av tømmer, må din skogeiendom delta i prosjektet.

Miljøregistreringer er ikke et krav i seg selv, men er et krav for å få omsatt virke. Statstilskudd gis ikke til miljøregistreringer alene, men bare når de inngår i en ressursoversikt eller plan.


Kontaktpersoner
 


Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til bestilling på internett kan du ta kontakt med: 
sekretær i styringsgruppen for skogbruksplanlegging i Overhalla kommune,
Aksel Håkonsen, e-post: aksel.hakonsen@mnsk.no
eller
Anne-Lise Haugan, e-post: anne-lise.haugan@mnsk.no

Ved spørsmål om priser eller produkter kan du ta kontakt med: 

prosjektleder Stine Haugen, e-post: overhalla@allskog.noBESTILLINGSFRIST 20. JANUAR 2019