0 x 0

Ressursoversikt i Vestnes kommune

Nå går startskuddet for ny skogbruksplantakst i Vestnes kommune!

Tilbudsbrev er sendt alle skogeiere som har mer enn 50 dekar produktiv skog på sin eiendom. Se tilbudsbrevet og informasjon om prosjektet i menyen til høyre.

Kontaktpersoner:

Kristian Bergheim, sekretær i styringsgruppen, epost: kristian.bergheim@vestnes.kommune.no, tlf: 71 18 40 98

Stine Haugen, prosjektleder, epost: vestnes@allskog.no

Bestillingsfrist 15. februar 2018

Det arrangeres et informasjonsmøte om skogtaksten 18. januar kl. 19:30 i kommunestyresalen på Rådhuset i Vestnes. Plansjef Vegard Aune møter for ALLSKOG Plan og vil orientere om prosjektet og svare på spørsmål. Vel møtt til alle skogeiere i Vestnes!