0 x 0
fordeler-i-agrol-2

Sjekk fordelene av å være medeier i ALLSKOG

Du er medeier i ALLSKOG


Det at skogeierne står sammen i et samvirke er like viktig i dag som den gang det ble etablert. Før skogeierforeningens tid var det stor skjevhet i makten mellom industriherrene og skogeierne. Dette førte til at industriherrene mer eller mindre ensidig bestemte prisen. Som et samvirke har vi i fellesskap forhandlingskraft. Til det beste for alle skogeiere.


Det er årsmøtet i ALLSKOG som vedtar den årlige kontingenten. Årsmøtet består av utsendinger fra skogeierlagene som er valgt til å ivareta dine eierinteresser. Kontingenten finansierer organisasjonsarbeidet i ALLSKOG for deg som andelseier og sikrer deg flere fordeler som medeier.

DETTE DEKKER KONTINGENTEN DIN:

 • Drift av ditt lokale skogeierlag
 • Arbeid for dine næringspolitiske interesser i skogen
 • Medlemskap i landbrukets fordelsprogram, AGROL-avtalen
 • Kontingent til Norges Skogeierforbund
 • Tilgang på standardavtaler gjennom Skogeierforbundet, se avtaler
 • Magasinet SKOG, ALLSKOG-nytt og informasjonsarbeid
 • ALLMA Innsyn
 • Kurs, faglig og sosialt påfyll gjennom ditt skogeierlag
 • Rabattert timepris på reguleringsplanarbeid
 • Rabattert pris for miljøsertifisering utenfor større takstprosjekt
 • Gratis førstekonsultasjon til Advokatfirmaet Nidaros DA som er spesialister på grønn jus
 • Gode priser gjennom Eika forsikring

ALLMA

Se ALLMA i bruk

ALLMA er ditt verktøy for optimal skogforvaltning. ALLMA Innsyn er en andelseierfordel. Med ALLMA Innsyn får du tilgang og kan studere din skogbruksplan i ulike temakart, tabeller og søkeverktøy. For å kunne oppdatere og registrere tiltak, må du ha ALLMA Pluss. ALLMA er en webbasert skogbruksplan. Du kan ta opp alle plandata inne og ute, og får god oversikt over alle nødvendige fakta om egen skog.

 •  Studer skogbruksplanen din i ulike temakart.
 •  Planlegg hogst, planting og skogkultur.
 •  Lage og skrive ut egenproduserte kart som f.eks. jaktkart.
 • Med iPhone og iPad kan du ta med deg skogbruksplanen ut i felt.

Prisen på ALLMA Pluss er avhengig av antall dekar produktiv skog.
For alla ALLMA-produkter gjelder at du må ha en skogbruksplan produsert senere enn 2006.

allma