0 x 0
fordeler-i-agrol-2

kjenner du fordelene dine som andelseier?

Du er medeier i ALLSKOG

Det at skogeierne står sammen i et samvirke er like viktig i dag som den gang det ble etablert. Før skogeierforeningens tid var det stor skjevhet i makten mellom industriherrene og skogeierne. Dette førte til at industriherrene mer eller mindre ensidig bestemte prisen. Som et samvirke har vi i fellesskap forhandlingskraft. Til det beste for alle skogeiere.

Det er årsmøtet i ALLSKOG som vedtar den årlige kontingenten. Årsmøtet består av utsendinger fra skogeierlagene som er valgt til å ivareta dine eierinteresser. Kontingenten finansierer organisasjonsarbeidet i ALLSKOG for deg som andelseier og sikrer deg flere fordeler som medeier.

DETTE DEKKER KONTINGENTEN DIN:

 • Drift av ditt lokale skogeierlag
 • Arbeid for dine næringspolitiske interesser i skogen
 • Medlemskap i landbrukets fordelsprogram, AGROL-avtalen
 • Kontingent til Norges Skogeierforbund
 • Tilgang på standardavtaler gjennom Skogeierforbundet, se avtaler
 • Magasinet SKOG, ALLSKOG-nytt og informasjonsarbeid
 • ALLMA Innsyn
 • Kurs, faglig og sosialt påfyll gjennom ditt skogeierlag
 • Rabattert timepris på reguleringsplanarbeid
 • Rabattert pris for miljøsertifisering utenfor større takstprosjekt
 • Gratis førstekonsultasjon til Advokatfirmaet Nidaros DA som er spesialister på grønn jus
 • Gode priser gjennom Eika forsikring
 

ALLMA

Se ALLMA i bruk

ALLMA er ditt verktøy for optimal skogforvaltning. ALLMA Pluss er en andelseierfordel i ALLSKOG som eneste andelslag. Med ALLMA Pluss får du tilgang og kan studere din skogbruksplan i ulike temakart, tabeller, oppdatere og registrere tiltak som gjøres i skogen. I ALLMA får du også en oversikt over CO2-regnskapet for skogen din, og hva den kan brukes til. ALLMA er en digital skogbruksplan på nett. Du kan ta opp alle plandata inne og ute, og får god oversikt over alle nødvendige fakta om egen skog.

 •  Studer skogbruksplanen din i ulike temakart.
 •  Planlegg hogst, planting og skogkultur.
 •  Lage og skrive ut egenproduserte kart som f.eks. jaktkart.
 • Med iPhone og iPad kan du ta med deg skogbruksplanen ut i felt.
 
For alle ALLMA-produkter gjelder at du må ha en skogbruksplan produsert senere enn 2006.

allma