0 x 0

Skogbruksplan Saltdal

BESTILLINGSSKJEMA SALTDAL KOMMUNE

Saltdal kommune har inngått et samarbeid med ALLSKOG om å levere nye skogbruksplaner og ressursoversikter til skogeiere i Saltdal kommune.
I tilsvarende prosjekt andre steder tilbyr Fylkesmannen en tilskuddsprosent på ca. 50%. Dette antas også å bli gjeldende for Saltdal kommune. Tilskuddet forutsetter påmelding innen 20. juni 2018 og gis kun til prosjektdeltakere.

Eiendomsgrenser fra offentlige kart (matrikkelen) legges til grunn ved taksten. Dersom du oppdager feil i tilsendte kart er det svært viktig at du melder fra skriftlig til ALLSKOG. Eventuelle feil, mangler og tvister MÅ meldes ved bestilling. Det er i din egen interesse at riktig skog takseres og sertifiseres slik at det kan leveres tømmer i framtiden. Kostnader med oppretting av feil og mangler i grenser som oppdages etter at planproduktene er sendt, vil bli fakturert skogeier.I tillegg må du fylle ut og signere:

 • bekreftelsesskjema
 • tilskuddsskjema (papir eller digitalt på altinn.no)
 • skogfondsskjema (papir eller digitalt på altinn.no)
 • ev. kart om du har oppdaget feil eller har hatt aktivitet i din skog etter 2016

 

 • Informasjonsmøte om skogbruksplan i Saltdal kommune
 • Dag: 6 juni 2018
  Tid: 19:00
  Sted: Vensmoen, Storsalen på hovedhuset

  Spørsmål?
  Har du spørsmål vedr. prosjektet ta kontakt med prosjektleder i ALLSKOG Stine Haugen på
  saltdal@allskog.no eller til skogbrukssjef Ørjan Alm på e-post orjan.alm@saltdal.kommune.no tlf.: 75 68 20 10.     

  Mer informasjon om prosjektet finner du på www.allskog.no

  Ikke mulighet til å bestille digitalt?
  Ta kontakt med Skogbrukssjef Ørjan Alm.  Miljøregistreringer i Skog (MiS) og nøkkelbiotoper

  I dette skogbruksplanprosjektet skal det nyregistreres MiS. MiS skal hjelpe oss å bevare ulike livsmiljø som er levegrunnlaget for truete arter. Dette kaller vi nøkkelbiotoper. Arealene med nøkkelbiotoper representerer i gjennomsnitt ca. 2-3% av det produktive skogarealet og sikrer at skogbruket ivaretar det biologiske mangfoldet. Dermed beholdes 97-98% av skogarealet til fri skogbruksaktivitet etter PEFC Norsk skogstandard.

  Miljøregistreringer er ikke et krav i seg selv, men er et krav for å få omsatt virke. Statstilskudd gis ikke til miljøregistreringer alene, men bare når de inngår i en ressursoversikt eller skogbruksplan.

  Priser

  Prisene er beregnet ut i fra 90-50 % planbestilling på det produktive skogarealet i kommunen. Alle priser er oppgitt eks. mva. Prisene avhenger av deltakelse:

  Priser for ressursoversikt med MiS basert på fototakst i 3D med støtte i laserhøyder, fordelt på bestillingsprosent

  Bestillingsprosent

  Pris per dekar

  90

  16,1

  80

  17,0

  70

  18,2

  60

  19,8

  50

  21,9

  Tilvalg

  Det gis tilskudd til noen tilleggsregistreringer som kan bestilles samtidig med planproduktet:

  Tilleggsprodukt

  Enhetspris kr per daa

  Kostnad

  Feltbefaring i hogstklasse 1 og 2. Bonitet 11 og bedre. Pris er oppgitt per daa i hogstklasse 1 og 2.

  Kr                                             23,-

  Hogstforslag i hogstklasse 4 og 5. Pris er oppgitt per daa i hogstklasse 4 og 5.

  Kr                 8,-

   

  Regelstyrte behandlingsforslag i hogstklasse 3, 4 og 5. Pris er oppgitt per daa produktiv skog totalt for eiendommen.

  Kr                   3,-

  Vannbestandig hogstklassekart.

  Kr        350,-

  Vannbestandig bestandskart.

  Kr        350,-

  Ressursoversikt på minnebrikke for standard GPS, skogeier.

  Kr     2 000,-

  Omtrent halvveis i prosjektet vil ALLSKOG fakturere alle skogeiere 40% av den forventede totalkostnaden på planproduktet. Beregning av 40% av totalkostnaden, baseres på det produktive arealet som oppgis ved bestilling. De resterende 60% av totalbeløpet, baseres på det virkelige arealet som framkommer under fototaksten. Restbeløpet faktureres ved leveranse av produktet.

  Sameier må bestille ressursoversikt sammen. Det kan bestilles kart og/eller kopi av plan til hver eier. Dette faktureres da med kr. 500,- per plankopi.

  Produktet leveres i en perm, men det oppfordres til å også benytte den digitale skogbruksplanen, ALLMA. ALLMA Pluss tilbys gratis det første året etter leveranse.

  Estimert priseksempel for eiendom med 150 dekar, 300 dekar og 500 dekar produktiv skog før og etter statstilskudd ved 70% bestillingsprosent i kommunen

  Det antas at tilskuddsprosenten blir satt til 50% i dette prosjektet.

  Vi har satt opp eksempler på hva du må betale for en ressursoversikt med MiS dersom eiendommen har 150, 300 eller 500 dekar produktiv skog, før og etter 50% statstilskudd, og ved bruk av skogfond med den skattefordelen det innebærer. Alle priseksemplene er eks. mva.

  Priseksempel for ressursoversikt med MiS basert på fototakst i 3D med støtte i laserhøyder

  150 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 2 730,- eks. mva. før tilskudd.

  Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 1 365,- eks. mva.

  Hvis du bruker skogfond med skattefordel blir egenandel å betale etter skatt

  ca. kr 382,- eks mva.

  300 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 5 460,- eks. mva. før tilskudd.

  Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 2 730,- eks. mva.

  Hvis du bruker skogfond med skattefordel blir egenandel å betale etter skatt

  ca. kr 764,- eks mva.

  500 dekar produktiv skog = ressursoversikt vil koste kr 9 100,- eks. mva. før tilskudd.

  Etter 50 % tilskudd vil den koste kr 4 550,- eks. mva.

  Hvis du bruker skogfond med skattefordel blir egenandel å betale etter skatt

  ca. kr 1 274,- eks mva.