0 x 0

Skogbruksplan i Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund

Nå er vi straks i gang med takstarbeidet på skjerm (januar 2023). Feltarbeidet vil pågå høsten 2023. Leveranse av skogbruksplaner er januar 2024.

__________________

 

Nå er vi i gang med skogtakst i kommunene Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund. Det er nå du har mulighet til å få en oppdatert varetelling av din skogeiendom, samt kartlegging av viktige biologiske områder. Hvis du bestiller nå, er du sikret å levere sertifisert tømmer i fremtiden. Du vil også få 80% i statstilskudd.

Mer info finner du her: Informasjonsbrosjyre Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund

Det ble arrangert et digitalt informasjonsmøte på teams torsdag 8. sptember. Du kan se møtet i opptak her:

 

  

 

Ved spørsmål til ALLSKOG, send epost til: 

harstad@allskog.no

kvafjord@allskog.no

tjeldsund@allskog.no

 

Om du trenger hjelp til bestilling eller har andre spørsmål, ta kontakt:

Harstad kommune:

Tore Ruud, 952 85 414 tore.ruud@elgsnes.no

Per Eldar Karlsen, 952 79 271 pereldar.karlsen@harstad.kommune.no

Kvæfjord kommune:

Bjørn Mathisen, 913 73 997 mathisen.bjrn@gmail.com

Gyrd Harstad,  469 11 997 gyrd.harstad@kvafjord.kommune.no

Tjeldsund kommune:

Terje Benjaminsen, 913 91 707 tonetroll2@hotmail.com


Bestillingsfrist er 1. oktober