0 x 0
bilde1

Skogbruksplan i Rauma Kommune

Nå er vi ferdig i felt med miljøregistreringene. Sjekk din egen eiendom i ALLMA. Påloggingsinformasjon er sendt på epost tidligere.

Utsending av MiS-brev og info om utvalgsmøte kommer i februar. Planlagt leveranse av skogbruksplaner er våren 2023.  

Presisering - gyldig sertifiseringsordning

I informasjonsbrev om skogtakstprosjekt i Rauma kommune var informasjonen om gyldig sertifiseringsstatus ikke godt nok beskrevet.

Følgende informasjon stod oppgitt angående miljøregistreringer:

«Eksisterende miljøregistreringer i Rauma går ut på dato i 2023.  Norsk PEFC skogstandard krever at fra 2024 må skogeiendommer i Rauma ha revidert sine gamle miljøregistreringer for å kunne selge skogsvirke gjennom skogeierandelslag eller andre sertifiserte kjøpere.»

I Norsk PEFC Skogstandard stilles det krav om at alle skogeiere er pliktige til å delta når det blir dokumentert behov og bestemt at det skal gjennomføres nykartlegging eller revisjon av miljøregistreringer/nøkkelbiotoper. Sertifisering på eiendommer med tidligere miljøregistreringer opphører ved bestillingsfrist/påmeldingsfrist når et nytt skogtakstprosjekt er igangsatt dersom eiendommen ikke er påmeldt.

Konsekvensen for skogeiere som takker nei til å delta i revisjonen av miljøregistreringer, er ifølge Norsk PEFC Skogstandard at det ikke kan leveres PEFC-sertifisert virke fra den aktuelle skogeiendommen.

For at din skogeiendom fortsatt skal være sertifisert for leveranse av virke må du melde deg på skogtakstprosjektet. Bestillingsfristen er forlenget frem til 1. juli. Bestilling/påmelding finner du her

 

Takstprosjekt i Rauma

Nå er vi i gang med skogtakst i Rauma kommune. Det er nå du har mulighet til å få en oppdatert varetelling av din skogeiendom, samt kartlegging av viktige biologiske områder. Hvis du bestiller nå, er du sikret å levere sertifisert tømmer i fremtiden. Du vil også få 52% i statstilskudd.

Se denne informasjonsbrosjyren og andre viktige dokument og nettsider i menyen til høyre. 

Den 21.april ble det holdt digitalt informasjonsmøte om prosjektet. Opptak ser du her:

 

Ved spørsmål til ALLSKOG, send epost til rauma@allskog.no eller kontakt prosjektleder Stine Haugen på tlf 922 05 130

Bestillingsfrist er 1. juli