0 x 0
bilde-skogbrandbrosjyre

Skogforsikring - av skogeiere for skogeiere

Skogeiere med forsikring mot brann- eller stormskader i skogen står sterkere økonomisk rustet når slike situasjoner inntreffer.

Opprydding og hogst etter storm er både risikofullt og kostbart, fordi stormskader ikke lengre dekkes av Statens naturskadefond. En kan benytte skogfond med 85 % skattefordel til å betale forsikringspremien.

Det er bare Skogbrand som tilbyr skogforsikring i Norge. Skogbrand forsikrer mer enn 40 000 skogeiendommer og har den billigste og beste forsikringen sammenlignet med våre Nordiske land.

Ta kontakt med ALLSKOG-service på 73 500 123 eller Skogservice@allskog.no for å forsikre din skog gjennom Skogbrand!