0 x 0
img_2272-1

Skogforsikring

ALLSKOG samarbeider med Skogbrand om forsikring til skogeiere i hele vår geografi, fyll ut skjemaet her så tar vi kontakt med deg. Skogeiere med forsikring mot brann- eller stormskader i skogen står sterkere økonomisk rustet når uhellet først inntreffer.

Opprydding og hogst etter storm er både risikofullt og kostbart. Skogeieren er også pålagt til å rydde opp i henhold til norsk lov. Stormskader dekkes ikke lenger av Statens naturskadefond. Uten en forsikring kan opprydningarbeidet bli kostbart for skogeiere uten forsikring 

HVORFOR TRENGER JEG FORSIKRING?

Skader på skogen kan gi store tap for skogeier. Både i form av tapt inntekt, økte driftskostnader og utgifter til slukking og vakthold ved brann. Vi har de siste årene opplevd en markant økning av storm- og snøskader, og i 2018 ble det totalt utbetalt ca. 14 millioner kroner i erstatning.

Skogforsikringen følger eiendom, ikke person. Eiendommen kan derfor være helt eller delvis forsikret fra før. Ta kontakt med Skogbrand, eller logg inn på skogbrand.no, for å overføre eiendommen til riktig eier. På www.skogbrand.no/minside/ kan du også kontrollere at din forsikring er i tråd med dine ønsker.
sirkel-10

Å forsikre skogen er mye rimeligere enn folk tror. Det koster bare 1 krone i snitt per dekar per år å forsikre skogen sin hos Skogbrand, den eneste aktøren som tilbyr skogforsikring i Norge. Skogbrand forsikrer idag mer enn 40 000 skogeiendommer og har den billigste forsikringen som omfatter flest skadeområder sammenlignet med de andre nordiske landene.

DEKNINGENE SOM SKOGBRAND TILBYR I DAG


 Full skogforsikring 
Dekker skader fra brann, smågnagere, storm og snø.

 Brannforsikring
Dekker skader fra brann og smågnagere.

 Stormforsikring
Dekker skader fra storm og snø.

For alle avtaler gjelder en minstepris på kr 350 i året.

Ved skader fra storm, snø, og smågnagere må det være et sammenhengende skadefeltet på minst 2 daa, hvor minst 25 % av plantene/trærne er skadet. Da er egenandelen på 3000 kroner. En kan benytte skogfond med 85 % skattefordel til å betale den årlige forsikringspremien.

Ta kontakt med ALLSKOG-service på 73 500 123 eller skogservice@allskog.no for å forsikre din skog gjennom Skogbrand.