0 x 0
900_2179_red-storrelse-ag

Skogforvaltning

Færre vil eller kan gjøre jobben i skogen alene. Bor du utenfor bygda, er bortreist, eller av annen grunn ikke vil eller kan forvalte skogen, kan ALLSKOG forvalte skogen for deg.

Ta kontakt med din skogbruksleder om skogforvaltning.

ALLSKOG innehar ekspertise på skogbruk og det som er nødvendige aktiviteter i tilknytning til skog og skogsdrift. Er du skogeier, men usikker på forvaltning og drift av eiendommen, kan vi hjelpe deg med alt fra enkle råd, gjennomføring av en eller flere aktiviteter, eller full skogsbestyrelse.

Avtale om skogsbestyrelse tegnes for ett år av gangen. ALLSKOG vil da ta seg av gjennomføringen, og du som skogeier har trygghet for at skogen forvaltes på en faglig god måte. Du får full kontroll med hva som skal skje i skogen, og budsjett for kontroll med inntekter og utgifter.