0 x 0
allskog_logo_11

Skogkultur

PLANTING

Skal din skog tilplantes? ALLSKOG sikrer ny skog gjennom plating av hogstfelt. 

Skriv en skogkulturkontrakt for planter på minside eller ta kontakt din skogbruksleder.

UNGSKOGPLEIE

Etter 10-20 år kan det være behov for en rydding av plantefeltet, slik at de beste trærne får vokse opp under best mulig vilkår.
Kvalifisert mannskap gjennomfører ryddejobben manuelt, på en best mulig m åte for framtidsskogen og deg som skogeier.

Ta kontakt med din skogbruksleder eller skogkulturansvarlig Ole Andre Hestmo