0 x 0
skogbilvei-smal

skogsbilvei

For å få tilgang på den hogstmodne skogen de neste tiårene, må det bygges flere skogsbilveier, særlig i kystskogfylkene. Eiendomsforholdene tilsier mange steder at flere skogeiere bør gå sammen for å bygge veg for å sikre god lønnsomhet. 

Trenger du hjelp til veiplanlegging, opprusting eller nybygging av driftsvei i skogen? 

les denne enkle folderen så får du svar på det meste!

Veiplanleggeren følger deg gjerne gjennom hele arbeidet med:
  • Dannelse av veiforening og vedtekter.   
  • Andelsfordeling for opprusting eller nybygging.   
  • Søknad til kommunen.   
  • Veistikking og masseberegning.   
  • Veiplan med kart og byggebeskrivelse.   
  • Anbudsrunde og befaring.