0 x 0

Sør-Trøndelag

Orkdal og Agdenes

Torsdag 13.november 2014 ble det gjennomført en god og lærerik skogdag ved den nye skogsbilvegen Vasslivegen i Agdenes. 50 personer hadde tatt turen og det ble gitt virkes- og prisinformasjon fra skogbruksleder Leif Olav Aasløkk, skogprosjektinformasjon fra Lensa ved Ivar Syrstad, kommunen var tilstede og Anna CB Moe fra ALLSKOG gjennomgikk det næringspolitiske arbeidet som gjøres for skogeierne.

 bilde-1
Lokallagslederne Geir Håvard Ingdal og Arnt Tronvoll står på for økt skogbruksaktivitet i kommunene, og Lantmannen stilte med utstyrsdemonstrasjon av tømmervogn, flishugger og vedmaskin. 


bilde-3bilde-2


Den opprustede skogsbilvegen på 4,6 km er et resultat av samarbeid mellom 9 skogeiere, kommunen, fylkesmannen og ALLSKOG. Nedslagsfeltet er 6000 daa produktiv skog som vil gi ca 18.000 m3 hoggbar skog. Skogsbilvegplanlegger ble brukt i planleggingen og Orkla Maskin AS gjennomførte.

Sluttkostnaden ble 3,8 mill kr, som er en meterpris på 825 kr. Statlig tilskudd på 60% av kostnadene, og skogeierne benyttet skogfond til egenandelene.

Et svært godt prosjekt, som også har gitt en fantastisk mulighet for økt friluftsliv gjennom ny tilgang til området. 
bilde-4


 
tb-31juli2012-side1
nesteforrige

Horg og Hølonda, Melhus og Flå

Søndag 5.august 2012 markerte skogeierlagene i Melhus skogeiersamvirket nordafjells sitt 100-årsjubileum.

Informasjonsmøte skogbruksplanlegging Orkdal

Informasjonsmøte om skogbruksplanlegging Orkdal kommune.

malvikskogeierlag

Malvik skogeierlag på årlig busstur

Tirsdag 29. oktober arrangerte Malvik skogeierlag sin årlige busstur.

Melhus

Horg skogeierlag har gjennomført skogplantedag sammen med kommunen og Skogselskapet for 50 skolebarn.

Melhus og Flå

Leder i det lokale skogeierlaget, Knut Olsen i Melhus og Flå er intervjuet av lokalavisa Gaula.

tegning-av-tjaremil-1932

Midtre Gauldal

100 årsmarkeringen i Midtre Gauldal ble en stor og spennende dugnad på museumssætra i Budalen med tjærebrenning.

forstepremie-bueskyting
nesteforrige

Orkdal

Orkdal skogeierlag arrangerte familieskogdag ”med kjærlighet til skogen” lørdag 13.10.12.

Rennebu -Praktisk bruk av skogbruksplan (velg mellom 7 datoer i november)

Det arrangeres nå gratiskurs flere steder i Rennebu for alle skogeierne som nå har fått ny skogbruksplan fra ALLSKOG.

Skogdag i Rissa med fokus på sikkerhet

Rissa

Fra vår skogbruksleder med ansvar i Rissa Odd-Are Sandhaugen har vi fått tilsendt denne saken fra Fosna folket om skogdag i Rissa.

selbu-800x600

Selbu

Skoleskogdag hos grunneier Magne Eidem i Selbu

meistadgrenda-veg-i-skaun

Skaun

Skaun Skogeierlag har hatt skogdag med tema vegbygging.

skogdagselbu1
nesteforrige

Skogdag 24.10 i Selbu

Selbu Skogeierlag og Skogkontoret i Selbu arrangerte skogdag den 24. oktober med tema vedlikehold av skogsveger. 37 engasjerte personer var til stede.

Strinda

Strinda Skogeierlags styreprotokoller fra 2012 kan leses her;