0 x 0

Standardavtaler

ALLSKOG tilbyr forslag på avtaler og kontrakter som kan være til god hjelp ved utvikling og utnyttelse av eiendommen. ALLSKOG har selv eller sammen med flere aktører fått utarbeidet standardavtaler som kan bidra til at avtaleprosesser og forhandlinger blir enklere og sikrere for grunneier.

Avtalene ligger i menyen til høyre og er til fri disposisjon for alle skogeiere.

Norges Skogeierforbund har i tillegg utarbeidet avtaler for jakt, fiske, bergindustri, skogsbilveger, hytter, tomtefeste, riding, alpinanlegg, skiløyper, turstier mm. Disse ligger på deres hjemmeside for fri benyttelse her;
Avtaler for skogeiere Norges Skogeierforbund