0 x 0
banner_allskog_hovedside1

Stordrift/samdrift

Eier du og dine naboer mer enn 4000m3 hogstmoden skog?
Ønsker dere i tillegg avsetning på denne skogen? ALLSKOG kan da gi dere tilbud på stordrift/samdrift med et tillegg på kr 10,- for innmålt virke eks. vrak. Tillegget kan ikke kombineres med andre tillegg.

En samdrift er definert gjennom at oppdraget skal være avgrenset slik at maskiner flyttes uten å måtte på flyttebil, eller at hjulrustning/belter og kjettinger må tas av.
Lunneplasser og skogsbilveger må være dimensjonert slik at planlagt volum kan lagres på lunneplass.

For å få tilbud om stordrift/samdrift er det en forutsetning at dere er andeleiere i ALLSKOG og at det tegnes kontrakter med et samlet minimumsvolum på 4000 m3. Les mer om andelseierskap her