0 x 0
foto-therese-b.-kirkesather-189-2

søknad om Tilskudd til Skogkultur

Allskog har sammen med Landbruksdirektoratet i 2018 utarbeidet en ny løsning for registering av gjennomførte skogkulturtiltak. Allskog leverer nå all informasjon om gjennomførte tiltak elektronisk.
Som skogeier for du tilgang til disse opplysningene gjennom fagsystemet WebSkas, og der kan du søke elektronisk om utbetaling av skogfond og tilskudd til skogkultur.

Innlogging i WebSkas gjøres via Altinn:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/

Registrere refusjonskrav i «skogfond på nett»

http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/152.guide

 

Registrere refusjonskrav i «skogfond på nett» basert på tiltaksrapport fra entreprenør

http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/638.guide


Informasjonen fra ALLSKOG inneholder det meste som er nødvendig for å få godkjent et krav om refusjon av skogfond og søknad om tilskudd hos kommunen:

  • Kostnad
  • Statistisk informasjon (areal, bonitet, høyde over havet, m.m.)
  • Stedfesting/geografisk informasjon
 
Det du som skogeier selv må legge til, er hvilket beløp du ønsker utbetalt fra skogfondet, og en bekreftelse på at du ønsker tilskudd. Normalt skal man også laste opp en faktura fra Allskog, men det kan dere se bort fra nå, ettersom Allskog har sendt kopi av alle fakturaene direkte til skogansvarlig i din kommune.
 
Alternativt kan skogeier fortsatt levere krav om refusjon av skogfond og søknad om tilskudd på papirskjema som tidligere. Signert skjema (LDir – 909) sendes eller leveres kommunen.
 
Dersom noe er uklart, kan du kontakte skogbruksleder eller den skogansvarlige i din kommune.