0 x 0
foto-therese-b.-kirkesather-189-2

søknad om Tilskudd til Skogkultur

All informasjon om gjennomførte tiltak skjer elektronisk.
Som skogeier for du tilgang til disse opplysningene, og der kan du søke elektronisk om utbetaling av skogfond og tilskudd til skogkultur.

Se videoene fra Landbruksdirektoratet:

Slik logger du inn på løsningen: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1113.guide

 

Slik leverer du et refusjonskrav: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1113.guide

 

Slik får du gjennom et elektronisk tiltak: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/638.guide

 
 
Informasjonen fra ALLSKOG inneholder det meste som er nødvendig for å få godkjent et krav om refusjon av skogfond og søknad om tilskudd hos kommunen:

  • Kostnad
  • Statistisk informasjon (areal, bonitet, høyde over havet, m.m.)
  • Stedfesting/geografisk informasjon
 
Det du som skogeier selv må legge til, er hvilket beløp du ønsker utbetalt fra skogfondet, og en bekreftelse på at du ønsker tilskudd. Normalt skal man også laste opp en faktura fra Allskog, men det kan dere se bort fra nå, ettersom Allskog har sendt kopi av alle fakturaene direkte til skogansvarlig i din kommune.
 
Alternativt kan skogeier fortsatt levere krav om refusjon av skogfond og søknad om tilskudd på papirskjema som tidligere. Signert skjema (LDir – 909) sendes eller leveres kommunen.
 
Dersom noe er uklart, kan du kontakte skogbruksleder eller den skogansvarlige i din kommune.