0 x 0
tommerbiltsn

Transportselskapet Nord AS

Transportselskapet Nord AS (TSN) koordinerer transport av 1,3 millioner kubikk med tømmer hvert år, fra Møre i sørvest til Troms i nord.

Daglig leder: Frode Eggan, tlf. 915 48 510, mail frode.eggan@tsnord.no

Transportledere:

• Nordland og Namdalen: Geir Jostein Fiskum, tlf. 906 57 400.
• Innherred og Troms: Frode Eggan, tlf. 915 48 510
• Nidaros og Sør-Trøndelag: Terje Myrland, tlf. 922 91 877.
• Møre: Ivar Melkild, tlf. 915 31 558.

TSN har avtale med ca. 30 transportører. Mesteparten av tømmeret kjøres direkte fra lunneplass til industri. En del tømmer kjøres også til kai.

TSN eies av ALLSKOG (50 %), Norske Skog (25 %), Moelven (12,5 %) og InnTre (12,5 %).