0 x 0
tynningsdrift

Tynning

Ved tynning i ungskogen blir stammer som gir dårlig kvalitet og nedsatt tilvekst, tatt ut og solgt til foredling. Tynningshogst gir deg som skogeier inntekt i dag og større avkastning ved slutthogsten i fremtiden.

God ungskogpleie gir den største avkastningen ved tynningshogsten. Tynningen skjer ofte når skogen er 35–40 år gammel. Tynning gir de beste trærne mer lys, næring og vokseplass, og gjør dem mer hardføre for vær og insekter. Tynning bidrar dermed til å øke volumet av sagtømmer i skogen og gunstigere driftspriser for skogeieren ved slutthogsten.

Ta kontakt med din skogbruksleder for tynning.