0 x 0
allskog_banner_980_500px-4

Ungskogpleie

Investering i ungskogen lønner seg, det er i ungskogfasen du avgjør hvilken kvalitet bestandet får når det til slutt hogges.Ved ungskogpleie har man søkelys på å bedre vekstforholdene for de trærne som ut fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier ved senere hogst.

Etter hvert som trærne vokser, vil de konkurrere om lys, vann og næring. Dette gjelder både om du satser på naturlig foryngelse eller planting. Ved ungskogpleie rydder man plass til framtidstrærne ved å fjerne uønskede trær og annen konkurrerende vegetasjon. På den måten unngår man at framtidstrærne skades eller hemmes, og legger grunnlaget for produksjon av kvalitetsvirke.

Det er viktig at inngrepet foretas på et riktig tidspunkt for å redusere kostnaden og øke effekten. Skogfond med skattefordel kan brukes, og i mange tilfeller gis det kommunale tilskudd når arbeidet er fagmessig utført.

 

Hva er hensikten med ungskogpleie?

 • Fristille plantene
 • Regulere antall framtidstammer
 • Styre treslagsblandingen
 • Ta vare på mangfoldet
 • Øke verdiproduksjonen

Hvorfor ungskogpleie?

 • Redusert tilvekst på undertrykt gran tas aldri igjen
 • Høyest mulig høyde- og diametertilvekst gir kortest mulig omløpstid
 • Bedre kvalitet på framtidsskogen, og økt sagtømmerandel
 • Reduserer faren for snøbrekk og stormskader
 • Lavere hogstkostnader

Når bør ungskogpleien utføres?

 • Velg riktig tidspunkt – ikke vent for lenge!
 • Skal bestandet tynnes?
 • Prioriter de mest verdifulle bestandene
 

Ta kontakt med din din skogbruksleder eller bestill ungskogpleie fra Min side