0 x 0
ungskogpleie-smal-2

Ungskogpleie

En riktig behandling av ungskogen gir plantene både lys og vokseplass. Godt stell av skogen gir den beste kvaliteten og største avkastningen for deg som skogeier.

Med ungskogpleie unngår du glisne og skadde bestander der veksten settes tilbake. Ungskogpleie gir deg også større muligheter til å vurdere tynning i granskog. Ungskogpleie er med dette en billig investering for den fremtidige hogsten.

Her kan du bestille ungskogpleie.

Ta kontakt med din skogbruksleder for ungskogpleie.