0 x 0

valgkomité i Allskog

Valgkomiteen i ALLSKOG består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse er valgt av årsmøtet. Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag på kandidater til tillitsverv i ALLSKOG, og fremme forslag på satser for godtgjørelse. 

Ta kontakt med valgkomiteens medlemmer om forslag på kandidater!

I 2023/2024 er følgende medlemmer i valgkomiteen:

Personlige varamedlemmer: