0 x 0

valgkomité i Allskog


Valgkomiteen i ALLSKOG består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse er valgt av årsmøtet. Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag på kandidater til tillitsverv i ALLSKOG, og fremme forslag på satser for godtgjørelse. 

Ta kontakt med valgkomiteens medlemmer om forslag på kandidater!

For 2021–2022 er følgende medlemmer i valgkomiteen:

 

VALGKOMITE

 

 

 

Anitra Lindås Leder valgkomiteen  975 18 230

anitra.lindas@hotmail.no

Erland Kjesbu             

Medlem valgkomiteen

905 33 052

er-kjesb@online.no

Jens Nicolai Jenssen

Medlem valgkomiteen

930 53 430

jensjenssen@online.no

Inger Grethe Hansen

Medlem valgkomiteen

915 36 990

inger.grethe50@gmail.com

Arild J. Sørensen

Medlem valgkomiteen

478 07 902

post@breivikeidet.no

VARA VALGKOMITEENSolbjørg Kjølstad

Pers. vara
Erland Kjesbu

473 66 173

solkjolstad@buso.no

Hans Ole Uv Pers. vara
Jens N. Jenssen
 911 68460

Hansole.uv@oppdal.com

Johannes Osmundsen

Pers. vara
Inger G. Hansen

975 03 803

josmundsen@hotmail.com

Dag Agnar Solbakk Pers. vara
Arild J. Sørensen
913 61 185

dagagnso@online.no

Jostein Dalen Pers. vara Anitra Lindås

971 29 785

jostein@123skog.no