0 x 0

valgkomité i Allskog


Valgkomiteen i ALLSKOG består av seks medlemmer personlige varamedlemmer. Disse er valgt av årsmøtet. Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag på kandidater til tillitsverv i ALLSKOG, og fremme forslag på satser for godtgjørelse. 

Ta kontakt med valgkomiteens medlemmer om forslag på kandidater!

For 2019–2020 er følgende medlemmer i valgkomiteen:

VALGKOMITEEN

 

Ottar Arve Bjørkedal

Leder valgkomiteen

415 30 953

Ott-bjo@online.no

Kristen Are Figenschau

Nestleder valgkomiteen

924 44 123

kaf@storfjord.net

Audun Veium

Medlem valgkomiteen

419 31 413

aveium@online.no

Bente E. Giskås

Medlem valgkomiteen

906 44 070

begisk@online.no

Jens Nicolai Jenssen

Medlem valgkomiteen

930 53 430

jensjenssen@online.no

 

Inger Grethe Hansen

Medlem valgkomiteen

915 36 990

inger.grethe50@gmail.com

 

VARA TIL VALGKOMITEEN

 

Turid Hanseth

Pers. vara
Ottar A. Bjørkedal

990 48 820

turidhanseth@gmail.com

Yvonne Capstick

Pers. vara Kristen A. Figenschau

913 22 201

Capstick.landbruk@gmail.com

Solbjørg Kjølstad

Pers. vara

Audun Veium

473 66 173

solkjolstad@buso.no

Anders Røflo

Pers. vara

Bente E. Giskås

977 87 564

roefl@online.no

Hans Ole Uv

Pers. vara

Jens N. Jenssen

911 68 460

Hansole.uv@oppdal.com

Johannes Osmundsen

Pers. vara

Inger G. Hansen

975 03 803

josmundsen@hotmail.com