0 x 0

valgkomité i Allskog


Valgkomiteen i ALLSKOG består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse er valgt av årsmøtet. Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag på kandidater til tillitsverv i ALLSKOG, og fremme forslag på satser for godtgjørelse. 

Ta kontakt med valgkomiteens medlemmer om forslag på kandidater!

For 2022–2023 er følgende medlemmer i valgkomiteen:


VALGKOMITE
Anitra Lindås Leder valgkomiteen  975 18 230

anitra.lindas@hotmail.no

Erland Kjesbu             

Medlem valgkomiteen

905 33 052

er-kjesb@online.no

Jan Olav Noteng

Medlem valgkomiteen

920 28 892

jaolano@online.no

Anne Siri Hamarsbøen             

Medlem valgkomiteen

413 11 694

annesirihamarsboen@gmail.com

Arild J. Sørensen

Medlem valgkomiteen

478 07 902

post@breivikeidet.no

VARA VALGKOMITEENSolbjørg Kjølstad

Pers. vara for
Erland Kjesbu

473 66 173

solkjolstad@buso.no

Ola Lund Pers. vara for
Jan Olav Noteng
900 29 820

ola@bakklia.no

Paul Birger Hansen

Pers. vara for
Anne Siri Hamarsbøen

476 18 144

skogsmurfen@hotmail.com

Dag Agnar Solbakk Pers. vara for
Arild J. Sørensen
913 61 185

dagagnso@online.no

Jostein Dalen

Pers. vara for
Anitra Lindås

971 29 785

jostein@123skog.no