0 x 0

valgkomité i Allskog

Valgkomiteen i ALLSKOG består av 6 medlemmer (med 6 vara). Disse er valgt av årsmøtet. Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag på kandidater til tillitsverv i ALLSKOG.

Ta kontakt med valgkomiteens medlemmer om forslag på kandidater!

For 2018–2019 er følgende medlemmer i valgkomiteen:

Personlig vara til medlemmer av valgkomiteen: