0 x 0
vindfall-i-junkerdalen

Viktig informasjon om stormen Ylva

ALLSKOG vil på det sterkeste fraråde folk å bevege seg i områder hvor det er blåst ned skog. Det er forbundet med stor fare å gre dette med tanke på at trær kan stå i spenn, fare for rotvelt m.m. Ryddig av stormfelt skog er et arbeid som bør gres av profesjonelle.

 

Vi har fått rapporter om skogskader, men det er for tidlig å si noe om omfang. ALLSKOG jobber aktivt med å skaffe oversikt over dette i nær dialog med skognæringa i Nordland og Troms.

Dersom skogen har rotkontakt, vil virkesverdien kunne holde seg over lengre tid dersom det ikke er andre skader på treet.

ALLSKOG og våre entreprenører har kompetanse på vindfallopprydding og vil legge en plan for dette.

Skogeiere som har skader på sin skog, kan melde inn dette direkte på dette skjema

For de som har skogforsikring, må skade og meldes inn til Skogbrand snart som mulig. Dette kan gjøres her 

 
Kontaktperson for presse
Oddny Estenstad, Organisasjonssjef
Mobil: 913 99 653

Kontaktpersoner for skogfaglige spørsmål:
Per Arne Løvhaugen
Mobil 413 66 544