0 x 0

Om ALLSKOG

ALLSKOG er et samvirke som eies av og er til for skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene, Nordland og Troms. ALLSKOGs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Vi er en robust organisasjon med høy kompetanse innen alle skogtjenester en skogeier trenger. Vår kompetanse kan bidra til å øke verdien og avkastningen på din skogeiendom. Vi har i dag 7700 andelseiere, og hovedkontoret ligger på Tunga i Trondheim.


Vi i ALLSKOG:

  • Omsetter tømmer, og arbeider for best mulig pris og avsetning på skogeierens produkter.    
  • Sikrer langsiktig rett til, og aksept for, næringsmessig utnyttelse av andelseiernes skogeiendommer.
  • Tilbyr skogtjenester, veiledning og kompetanse.
  • Arbeider for økt bruk av skog-, utmark- og treprodukter.

Velkommen til å ta kontakt med oss i ALLSKOG!

Besøks- og postadresse:

Ingvald Ystgaards vei 13A
7047  Trondheim
Tlf:  73 500 123
Fax: 73 80 12 01


I høyremenyen finner du kontaktinformasjon til alle våre ansatte, tillitsvalgte og datterselskaper.

bilde-av-alle-pa-toppen