0 x 0
allskog_logo_3

Om ALLSKOG

ALLSKOG omsetter ca 1 million m³ tømmer i året fra skogen. Vår markedsandel ligger på rundt 70 prosent i våre områder fra Møre og Romsdal til og med tidligere Troms fylke. Vi samarbeider med entreprenører i hele vår geografi, og har i tillegg flere lag i det heleide selskapet ALLSKOG Entreprenør AS.
  • ALLSKOG har 85 ansatte, inkludert datterselskap, med hovedkontor på Tunga i Trondheim.
  • Vi er lokalt til stede med 70 skogeierlag og kontorer i alle våre områder.

SAMVIRKEFORETAK

ALLSKOG er et samvirke som eies av og er til for skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms. Vi har i dag 7600 andelseiere. ALLSKOGs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Vi er en robust organisasjon med høy kompetanse innen alle skogtjenester en skogeier trenger. Vår kompetanse kan bidra til å øke verdien og avkastningen på din skogeiendom.
ALLSKOG er også medlem av Norges Skogeierforbund.

Les mer om vår 100-års historie her.

Vi i ALLSKOG:

  • Omsetter tømmer, og arbeider for best mulig pris og avsetning på skogeierens produkter.    
  • Sikrer langsiktig rett til, og aksept for, næringsmessig utnyttelse av andelseiernes skogeiendommer.
  • Tilbyr skogtjenester, oppfølging, veiledning og kompetanse innen skogbruksplanlegging, kartlegging, hogst, planting, tynning, ungskogpleie, gjødsling, vegbygging og administrasjon, miljøregistrering, reguleringsplanlegging, egenaktivitet i skogen, mobile tjenester, økonomi, hjelp til frivillig vern og mye mer.
  • Arbeider for økt bruk av skog-, utmark- og treprodukter.

Velkommen til å ta kontakt med oss i ALLSKOG!

Tlf:  73 500 123

Besøks- og postadresse:  Ingvald Ystgaards vei 13A 
                                               7047  Trondheim


Du finner kontaktinformasjon til alle våre ansatte, tillitsvalgte og datterselskaper i menyen til høyre på pc, nederst på mobil.

 

organisasjonskart

bilde-av-alle-pa-toppen