0 x 0
allskog_logo_3

Om ALLSKOG

ALLSKOG omsetter 1 million m³ tømmer fra skogen. Vi har 70 prosent av markedsandelen i våre områder fra Møre og Romsdal til og med tidligere Troms fylke. Vi har ca. entreprenører bestående av 40 hogstlag med nesten 150 maskinførere som hogger tømmer på kontrakt for oss. I 2019 leverte ca. 2.200 skogeiere våre 1 million m³ med tømmer til regional industri.
  • ALLSKOG har 100 ansatte, inkludert datterselskap, med hovedkontor på Tunga i Trondheim.
  • Vi er lokalt til stede med 80 skogeierlag og kontorer i alle våre områder.
  • Vi er et sterkt bindeledd mellom skogeieren, entreprenørene, transportørene og industrien.

SAMVIRKEFORETAK

ALLSKOG er et samvirke som eies av og er til for skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms. Vi har i dag 7800 andelseiere. ALLSKOGs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Vi er en robust organisasjon med høy kompetanse innen alle skogtjenester en skogeier trenger. Vår kompetanse kan bidra til å øke verdien og avkastningen på din skogeiendom.
ALLSKOG er også medlem av Norges Skogeierforbund.

Les mer om vår 100-års historie her.

Vi i ALLSKOG:

  • Omsetter tømmer, og arbeider for best mulig pris og avsetning på skogeierens produkter.    
  • Sikrer langsiktig rett til, og aksept for, næringsmessig utnyttelse av andelseiernes skogeiendommer.
  • Tilbyr skogtjenester, oppfølging, veiledning og kompetanse innen skogbruksplanlegging, kartlegging, hogst, planting, tynning, ungskogpleie, gjødsling, vegbygging og administrasjon, miljøregistrering, reguleringsplanlegging, egenaktivitet i skogen, mobile tjenester, økonomi, hjelp til frivillig vern og mye mer.
  • Arbeider for økt bruk av skog-, utmark- og treprodukter.

Velkommen til å ta kontakt med oss i ALLSKOG!

Tlf:  73 500 123

Besøks- og postadresse:  Ingvald Ystgaards vei 13A 
                                               7047  Trondheim


Du finner kontaktinformasjon til alle våre ansatte, tillitsvalgte og datterselskaper i menyen til høyre på pc, nederst på mobil.

 

organisasjonskart

bilde-av-alle-pa-toppen