Skogeierlag

allskog__DSC9049_web

Alle andelseiere i Allskog er også medlemmer av sitt lokale skogeierlag. Skogeierlaget arrangerer medlemsaktiviteter, holder kontakt med kommunen, og velger utsendinger til årsmøtet i Allskog SA.

allskog__DSC9049_web

Kontakt skogeierlaget

Leder: Mona Størdal
Tlf. 92410321
mona_stordal@hotmail.com

Leder: Anitra Lindås
Tlf. 97518230
anitra.lindas@tine.no

Leder: Karl-Ivan Vikestad
Tlf. 97975588
karlivan4@hotmail.com

Leder: Ottar Arve Bjørkedal
Tlf. 41530953
ott-bjo@online.no

Leder: Nils Jarle Hjelme
Tlf. 41574677
njhjelme@gmail.com

Leder: Oddbjørn Svendgård
Tlf. 97595641
oddbjorn.svendgard@norskeskog.com

Leder: Arnt H. Furset
Tlf. 91190132
arntfu@online.no

Leder: Erling Paulsen
Tlf. 99307603
erling9930@gmail.com

Leder: Ivar Grong
Tlf. 41410435
ivar.grong@ntebb.no

Leder: Per Anton Vatten
Tlf. 41627793
pvatt@online.no

Leder: Niels-Henrik Andresen
Tlf. 92090622
nha@vefsnmo.no

Leder: Odd Magne Storflor
Tlf. 90580625
omstorflor@gmail.com

Leder: Ole Kristian Gravdal
Tlf. 95155618
ole@snekvik.no

Leder: Siw Bleikvassli
Tlf. 48143569
siw.bleikvassli@namsos.kommune.no

Leder: Hans Inge Aasen
Tlf. 98026824
hansingeaasen@outlook.com

Leder: Sturla Estenstad
Tlf. 95891467
sturlaekul@hotmail.com

Leder: Sindre Hasselvold
Tlf. 48284626
mevassvikgard@hotmail.com

Leder: Øystein Brenne Hellberg
Tlf. 92615395
oyshell@online.no

Leder: Arnfinn Rønning
Tlf. 91827771
arnfroe2@online.no

Leder: Gunnar Alstad
Tlf. 95919441
gunnar.alstad@ntfk.no

Leder: Dag Arvid Totland
Tlf. 95039636
dagtot@online.no

Leder: Jens Nicolai Jenssen
Tlf. 93053430
jensjenssen@online.no

Leder: Bernt Solberg
Tlf. 91129267
bernt.solberg@getmail.no

Leder: Karl Gunnar Hovind
Tlf. 45211737
karl.g.hovind@hotmail.com

Leder: Kjetil Aarbakke
Tlf. 41238432
kjetil.aarbakke@meraker.kommune.no

Leder: Odd Vårvik
Tlf. 90152384
odd_varvik@hotmail.com

Leder: Alf Edvart Sørfosbog
Tlf. 48993802
alfess@online.no

Leder: Bente Dyrnes Aarø
Tlf. 95802964
bent-dy@online.no

Leder: Isak Jerpstad
Tlf. 98699498
isak_jerpstad@hotmail.com

Leder: Ole Kristian Stendahl
Tlf. 95890765
ole.stendahl@yahoo.no

Leder: Gunnel Bjørhusdal
Tlf. 41470377
gunnel.bjorhusdal@ntebb.no

Leder: Irina Danielsen Hammerø
Tlf. 41189069
irina_hmm@hotmail.com

Leder: Knut Egil Nesset
Tlf. 90191153
egi-ness@online.no

Leder: Brage Gilde
Tlf. 41525886
bragil@online.no

Leder: Egil Fylling
Tlf. 90017883
musikk@egilfylling.no

Leder: Sigurd Jensen
Tlf. 93001519
sigurd@jens1.no

Leder: Gunnar Bergem
Tlf. 91109121
gubergem@online.no

Leder: Morten Agnar Osen
Tlf. 95751117
mortenagnarosen@outlook.com

Leder: Sten Håvard Svarliaunet
Tlf. 48198008
sten_svarliaunet@yahoo.no

Leder: Helge Guldvik
Tlf. 929 48 359
guldhelg@online.no

Leder: Anton Simonsson
Tlf. 91113502
anton.simonsson@gmail.com

Leder: Kristian Sundset
Tlf. 91357364
kristian@lundhytta.no

Leder: Jon Landsem
Tlf. 41556345
jon.landsem@rindalshytter.no

Leder: Knut Inge Blix Furuseth
Tlf. 97744045
blixfuru@broadpark.no

Leder: Elin Louise Silderen Tamnes
Tlf. 95166421
runetam@frisurf.no

Leder: Geir Staldvik
Tlf. 99516564
a-staldv@online.no

Leder: Ole André Lilleløkken
Tlf. 45505106
ole.lill@online.no

Leder: Thomas Engan
Tlf. 90587931
thenga@online.no

Leder: Morten Syrstad
Tlf. 95473390
mortensyrstad@yahoo.no

Leder: Håvard Overland
Tlf. 93021256
havardov@hotmail.com

Leder: Bertil Aasheim
Tlf. 99578419
bertil1aasheim@gmail.com

Leder: Håvard Hammer
Tlf. 97094506
hovardy88@hotmail.com

Leder: Jostein Dalen
Tlf. 97129785
jostein@123skog.no

Leder: Robin Holmes
Tlf. 90159097
robinholmes56@gmail.com

Leder: Alf Bjarte With Aasgård
Tlf. 97971783
alfbjarte11@gmail.com

Leder: Ove Inge Skylstad
Tlf. 91780746
ove.skylstad@xi.no

Leder: Håkon Johan Eliassen
Tlf. 93450235
hjelias@online.no

Leder: Peder Hanem Aasprang
Tlf. 41517437
paasp@online.no

Leder: Arild Kulseng-Hansen
Tlf. 94789350
arild@saeteraasen.no

Leder: Jan Olav Noteng
Tlf. 92028892
jaolano@online.no

Leder: Ivar Flakne
Tlf. 41418459
ivar.flakne@gmail.com

Leder: Håvard Vatshaug
Tlf. 99516192
haavard.vatshaug@gmail.com

Leder: Paul Birger Hansen
Tlf. 47618144
skogsmurfen@hotmail.com

Leder: Stein-Arne Stiklestad
Tlf. 90229746
stein.a.stiklestad@gmail.com

Leder: Bjørn Skjelstad
Tlf. 91865178
bjornrskjelstad@gmail.com

Leder: Terje Wiik
Tlf. 91741943
tewii@online.no

Leder: Karen Elise Stokkeland Misfjord
Tlf. 97509640
karen_misfjord@hotmail.com

Leder: John Kåre Mo
Tlf. 95235770
johnk-mo@online.no

Leder: Magne Bye
Tlf. 99081650
magnebye3@gmail.com