Egenaktiv skogeier

forest-4081290_1920

Egenaktive skogeiere står selv for planlegging og gjennomføring av skogsdrift og selger tømmeret gjennom samvirket. Logg inn på Min side for å skrive tømmerkontrakt.

forest-4081290_1920

Skogservice er her for deg

Allskogs skogservice har egne skogbruksledere som er dedikert til å bistå egenaktive skogeiere. Kontakt oss på skogservice@allskog.no eller telefon 73 500 123.

Sikre deg egenaktivtillegget

Egenaktive skogeiere får 15 kroner ekstra per kubikk, så lenge disse kravene er oppfylt:

 • Du må være andelseier i Allskog.
 • Tømmeret må være kontrahert innenfor de fristene som gjelder for sesongen.
 • Tømmeret skal meldes klart til henting og være kjørbart innenfor de fristene som gjelder.
 • Du må gjennomføre skogsdriften selv og med ditt eget utstyr.

Sesongens frister

Allskog garanterer for kvalitet og priser på tømmer som er meldt inn innenfor de fristene som gjelder.

Vintersesongen:

 • Frist for å skrive kontrakt er 31. januar.
 • Tømmeret skal meldes henteklart senest 4 uker etter hogst.

 • Siste frist for å melde henteklart er 12. april.

Barmarkssesongen:

 • Allskog tar imot tømmerkontrakter løpende.
 • Fra uke 16 til og med uke 40 skal virket meldes henteklart senest 1 uke etter hogst.
 • Fra uke 41 skal virket meldes henteklart senest 4 uker etter hogst.
 • Siste frist for å melde henteklart er 30. november.

Meld tømmer henteklart

Når du har et fullt lass av et sortiment (rundt 40 kubikk), eller du er ferdig med hogsten, melder du tømmeret henteklart via Min side.

Tømmeret er henteklart når det er stemplet med leverandørnummer, kvistet, kappet og lunnet ved kjørbar vei. Rydd og brøyt godt.

Stempelsett kan du bestille direkte fra Foldal Stempel.

Vi forutsetter at tømmeret kan transporteres med ordinært tømmervogntog på 50 tonn totalvekt og 24 meter lengde.