Frivillig vern av skog

Svartsonekjuke (NT) kvadrat

Skogeiere som har store naturverdier på sin eiendom, kan gjøre en avtale med staten om frivillig vern. Allskog tilbyr deg som skogeier kostnadsfri bistand til frivillig vern.

Svartsonekjuke (NT) kvadrat