Skog, miljø og klima

Allskog_DSC8868_web

Visste du at alt som kan lages av olje, kan erstattes av trevirke? Skal verden forbruke mindre av fossile ressurser som olje, gass og kull, må vi hente ut mer av de fornybare ressursene som finnes i skogen. Vi har god bruk for hele tømmerstokken.

Allskog_DSC8868_web

Skogen er løsningen

Skogen er vårt største naturlige CO2-renseanlegg, så lenge den vokser. Trærne binder, gjennom fotosyntesen, karbon (CO) og slipper ut oksygen (O2).

Planter vi mer skog og steller den riktig, kan den legge på seg mer og binde enda mer karbon.

Når skogen har nådd hogstmoden alder, kan trevirket omskapes til produkter som vi alle trenger. Skal produktene holde høy kvalitet, trenger skogindustrien ferskt tømmer hele året.

Allskog leverer tømmer til skogindustri som produserer planker og bord, sponplater, avispapir, tørkepapir, dopapir og drikkekartong, men også silisium, som vi finner igjen i bakepapir, legemidler, kosmetikk, solceller, biler, kjøkkenredskaper, datamaskiner og mye annet.

Biprodukter som sagmugg og bark blir til tennbriketter, hagebark og underlag for skiløyper.

Paller tettpakket med trelast
Å bygge i tre har mange fordeler, ikke minst er tre en fornybar ressurs.

Skogbruket tenker langsiktig

Samvirket Allskog skal hjelpe den enkelte skogeieren med gode råd om hvordan skogen drives best, og yte de tjenestene som skogeieren trenger, fra planting og skogstell til hogst.

100 år med bærekraftig skogbruk har tredoblet massen i norske skoger, viser Landsskogtakseringen. Hvert år blir det hugget bare halvparten så mye som skogen vokser på seg. Etter hogst skal det alltid plantes ny skog.

Skogens økologiske tilstand er enten forbedret eller uforandret på de fleste områder, viste en stor rapport fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet i 2023. Det blir flere døde trær, flere grove, gamle trær og mer løvskog, som mange arter lever i.

Trestamme ved en bekk, der det vokser fossenever og skrubbenever på barken.
Fossenever og skrubbenever, som en av Allskogs biologer har dokumentert.

Skogbruket er etterprøvbart

Allskog arbeider etter den norske utgaven av PEFC, som er verdens største skogsertifiseringssystem. Alt tømmer som omsettes gjennom Allskog er PEFC-sertifisert og sporbart.

Skogen må være miljøregistrert eller undersøkt av biolog før hogst. Miljøregistreringer i skog (MiS) foregår etter samme metodikk som miljøvernmyndighetene bruker.

Allskog har både interne og eksterne kontroller av arbeidet som blir gjort. En del skogeiere som hugger tømmeret selv, blir også trukket ut til tilfeldig kontroll.