Ungskogpleie

ungskogpleie Terje Ressem kvadrat

Hvor godt stelt ungskogen blir, avgjør kvaliteten på tømmeret når skogen blir moden for hogst. Allskog kan gjøre jobben. Logg inn på Min side for å bestille ungskogpleie.

ungskogpleie Terje Ressem kvadrat

Hvorfor ungskogpleie?

Ungskogpleie handler om å forbedre vekstforholdene for de mest lovende trærne.

  • Høyere høyde- og diametertilvekst gir kortere omløpstid
  • Bedre tømmerkvalitet med større andel sagtømmer
  • Mindre fare for snøbrekk og stormskader
  • Lavere hogstkostnader

Ungskogpleie kort forklart

Når trærne vokser, vil de konkurrere om lys, vann og næring. Når vi steller ungskogen, rydder vi plass til lovende fremtidstrær, så de ikke skades eller hemmes. Vi får også mulighet til å styre treslagsblandingen.

Det er viktig at ungskogpleien utføres i tide. Gran som først har mistet tilvekst, vil aldri ta igjen det tapte.

Enten du setter bort ungskogpleien til Allskog eller gjør den selv, kan du bruke skogfondet ditt til å refundere utgiftene. Sjekk også tilskudd til ungskogpleie fra kommunen.