0 x 0
banner-allskog.nobanner-blatt-2

Skogbruksplan

Bestill ALLMAEr du ny
som skogeier?

Se våre filmer

Skogeierens Min side

Verktøy og informasjon for andelseierne
Logg inn

ALLSKOG - planten

Etter hogst må skogen forynges. Det er to måter å forynge skogen på; enten ved å plante, eller ved å sette igjen enkelte frøtrær under hogsten, slik at skogen forynger seg selv. Den raskeste og sikreste måten å få etablert nu kvalitetsskog etter hogst er å plante. Foryngelse er en plikt som påligger skogeierne etter hogst. Skogen skal forynges innen tre år etter hogst. Dette sikrer kommende generasjoner nyttbar skog til størst mulig verdi.

LES HELE SAKEN |

Les også