Planting og foryngelse

Allskog_DSC8928_web_kvadrat

Skal du plante skog, kan du la Allskog gjøre hele jobben for deg, eller kjøpe de plantene du trenger av oss. Logg inn på Min side for å bestille planting.

Allskog_DSC8928_web_kvadrat

Fremtidsskogen plantes i dag

Hvordan den nye skogen skal bli, er noe du som skogeier må ta stilling til før hogst.

Det er to måter å forynge skogen på. Enten å plante, eller å sette igjen enkelte frøtrær under hogsten, slik at skogen forynger seg selv.

Planting er den raskeste måten å få frem ny skog. Allskog formidler planter fra lokale planteskoler.

Invester i fremtidsskogen

Det er vanlig å bruke av skogfondet for eiendommen til å investere i planting og skogstell.

Det finnes egne tilskudd til skogkultur, tettere planting som et klimatiltak, og til suppleringsplanting, dersom plantefeltene har fått medfart av vær eller gnagere.

Sjekk Landbruksdirektoratets nettsider eller forhør deg med kommunen om hvilke muligheter som finnes.