ALLMA – digital skogbruksplan

Allma_screens_comp_kvadrat

Alle andelseiere i Allskog har gratis tilgang til sin skogbruksplan i ALLMA-appen på PC, mobil eller nettbrett.

Allma_screens_comp_kvadrat

Trenger du hjelp med ALLMA, ta kontakt med vårt drifts- og supportteam

Tlf. 912 44 205 (åpent hverdager 8.00–15.30)

allma@allskog.no

Priser for ALLMA

Er du ikke andelseier i Allskog, kan du kjøpe eget abonnement på ALLMA. Bestill tilgang her.

Årsprisen beregnes ut fra det produktive skogarealet på eiendommen din. Alle priser er oppgitt eks. mva.:

 • Grunnpris per skogeiendom: 500 kroner.
 • Eiendommens første 1000 dekar: 0,35 kroner per dekar.
 • Arealer fra 1000 dekar til 10 000 dekar: 0,25 kroner per dekar.
 • Arealer over 10 000 dekar: 0,15 kroner per dekar.

Årsprisen dekker tilgang til din egen skogbruksplan i ALLMA på PC, ALLMA-app for iPhone og iPad, support, framskriving og ajourhold av data.

Abonnementskostnaden kan dekkes med skogfond.

Få mer ut av skogen med ALLMA

Skogbruksplanen oppdateres etter hvert som du legger inn tiltak du gjør i skogen. Bestiller du tjenester fra Allskog, legger vi inn disse tiltakene for deg.

Dette er noen av funksjonene i ALLMA:

 • Skogbruksplanen oppdateres på bestandsnivå, etter hvert som du registrerer tiltak som blir gjort i skogen.
 • Tegne/registrere kartobjekter.
 • Skriv kommentar til bestand, tiltak og dine tegnede kartobjekt, som blir tilgjengelig for skogbrukslederen din.
 • Sporing og tegning/registrering av kartobjekt.
 • Lag og skriv ut kart.
 • Oppdatere eiendomsgrenser og annet.
 • Appen kan brukes offline-modus og laster opp automatisk når du får nettilgang

Merk at offline-modus, sporlogg og tegning av tiltak ikke er mulig i Android-app.

For at skogbruksplanen skal være tilgjengelig i ALLMA, må Allskog ha tilgang til planen din. Du må ha samtykket til at Allskog kan bruke dine skogbruksplandata, da du bestilte skogbruksplanen. Skogbruksplanen må være produsert etter år 2007.

Dersom skogbruksplanen er utarbeidet av et annet takstselskap, og Allskog ikke har tilgang, må du selv be takstselskapet om å sende planen til Allskog.

Digitalt ALLMA-kurs

Kom i gang med den digitale skogbruksplanen din med vårt ALLMA-kurs. Bestill tilgang her.

Sjekk at du får logget deg på ALLMA før du bestiller kurset. Du kan sette videoen på pause underveis i kurset for å øve i din egen ALLMA.

Kurset tar for seg:

 • Innlogging
 • Få oversikt over ALLMA
 • Kartene og knappene
 • Tegne og måleverktøy
 • Oppdatere skogbruksplan med tiltak
 • Kjøre søk på eiendommen
 • Brukerveiledninger
 • Øvingsoppgaver

Kurset koster 500 kroner for andelseiere og 1000 kroner for ikke-andelseiere.