Skogeiers rettigheter

Allskog_DSC1404_web

Allskog taler det ansvarlige skogbrukets sak, og vi bistår deg som grunneier når det oppstår praktiske hindringer for skogsdrift, eller når eiendomsretten trues.

Allskog_DSC1404_web

Skogeiere står sterkest sammen

Skogbruket er tuftet på langsiktighet og frihet under ansvar. Den skogen vi planter og steller i dag, er det våre barn og barnebarn som skal høste av.

Det er mange som har ulike ønsker for skogen. Noen kan gå på tvers av grunneierens råderett over egen eiendom. Skogbruket forsyner verden med en fornybar ressurs, og bygdene våre får noe å leve av. Skal skogbruket fortsette med det, trenger vi stabile og fornuftige vilkår.

Skogeiersamvirket er både et økonomisk og næringspolitisk fellesskap. Alle andelseiere i Allskog er også medlemmer av Norges Skogeierforbund.

Allskog står rede til å hjelpe deg som skal overdra eller avstå grunn, eller som opplever å få innskrenket råderetten over din egen eiendom. Har du store naturverdier på eiendommen, kan du få bistand av Allskog til å tilby området til frivillig skogvern.

I de mest kompliserte sakene får du, som andelseier i Allskog, en gratis førstekonsultasjon hos Advokatfirmaet Nidaros, som er spesialister på eiendom og erstatning.