0 x 0

Ansatte

Søk etter navn, stilling, avdeling, telefonnummer eller e-post i boksen under.
Navn Stilling Telefon Epost
Asphol, Hjørdis
Skogbruksleder
Skogbruksleder 920 51 987 email
Aune, Anders Marius
Skogsarbeider
Skogsarbeider 952 63 444 email
Bakke, Ole Hartvig
Spesialrådgiver
Spesialrådgiver 913 42 857 email
Bakken , Ola Løseth
Skogbruksleder
Skogbruksleder 481 85 889 email
Brevik, Sølvi
Organisasjonssekretær
Organisasjonssekretær 995 07 004 email
Bruce, Grete K.
Skogbruksleder produksjon
Skogbruksleder produksjon 908 49 053 email
Dyrdal, Torkjell
Skogbruksleder skogkultur
Skogbruksleder skogkultur 452 957 90 email
Elden, Petter
Skogbruksleder skogkultur
Skogbruksleder skogkultur 970 08 322 email
Estenstad, Oddny
Organisasjonssjef
Organisasjonssjef 913 99 653 email
Fagrell, Marcus
Økonomikonsulent
Økonomikonsulent 909 61 504 email
Fiskum, Stig Magne
Skogbruksleder
Skogbruksleder 913 64 822 email
Fjærli, Andreas Furnes
Skogbruksleder produksjon
Skogbruksleder produksjon 482 75 632 email
Formo, Lars Gustav
IT- Serviceansvarlig
IT- Serviceansvarlig 916 37 549 email
Fosseng, Roald
Skogsarbeider
Skogsarbeider 481 21 484 email
Furberg, Snorre Fridén
Administrerende direktør
Administrerende direktør 480 27 380 email
Glazer, Kirsti Hertzberg
Leder ALLSKOG-skogservice
Leder ALLSKOG-skogservice 909 01 017 email
Gorseth, Stig
Rådgiver frivillig vern
Rådgiver frivillig vern 416 53 372 email
Govatsmark, Ellen Kristine Støre
Økonomi- og finansdirektør
Økonomi- og finansdirektør 977 99 376 email
Grongstad, Ola Sigurd
Skogbruksleder
Skogbruksleder 480 95 480 email
Græsli, Kristoffer
Skogbruksleder
Skogbruksleder 95070427 email
Grøseth, Magnus Ler
Skogbruksleder trainee
Skogbruksleder trainee 948 64 713 email
Gundersen, Erik
Skogbruksleder skogkultur
Skogbruksleder skogkultur 951 55 639 email
Haarberg, Jenny Malene
skogbruksplanlegger
skogbruksplanlegger 94130285 email
Hammer, Geir Håkon
Skogsarbeider
Skogsarbeider 977 40 979 email
Haugen, Magnus
Salgsleder industri
Salgsleder industri 974 15 628 email
Haugen, Stine
Plankoordinator
Plankoordinator 922 05 130 email
Helgesen, Per Kristian
Skogbruksleder
Skogbruksleder 918 04 152 email
Helmo, Robert
Skogbruksleder produksjon
Skogbruksleder produksjon 941 69 334 email
Hestmo, Ole Andre
Skogkulturansvarlig
Skogkulturansvarlig 48124501 email
Hjerpbakk, Jon Halvar
Rådgiver frivillig vern
Rådgiver frivillig vern 901 40 950 email
Hokstad, Karin Klingenberg
Markedssjef
Markedssjef 905 72 195 email
Holden, Geir Bjørnar
Gis-konsulent
Gis-konsulent 901 09 363 email
Hugdal, Endre
Biologisk rådgiver
Biologisk rådgiver 926 28 735 email
Husby, Bente
Skogbruksplanlegger
Skogbruksplanlegger 452 76 875 email
Husby, Sverre
Skogbruksleder produksjonsleder
Skogbruksleder produksjonsleder 481 49 812 email
Jenssen, Anette
Rådgiver frivillig vern, jurist
Rådgiver frivillig vern, jurist 976 05 326 email
Johnsen, Harald Kristian
Skogbruksplanlegger
Skogbruksplanlegger 414 49 894 email
Johnsen, Tom
Controller
Controller 995 94 579 email
Kilen Strand, Ingar
Skogsarbeider
Skogsarbeider 415 01 248 email
Kjerstadmo, Roar
Produksjonssjef
Produksjonssjef 906 026 05 email
Kristiansen, Hjørdis Bakke
Regnskapsansvarlig
Regnskapsansvarlig 901 37 372 email
Kurova , Elena V.
Senior GIS-konsulent
Senior GIS-konsulent 922 10 011 email
Lamo, Bjørn Ivar
Skogbruksleder
Skogbruksleder 414 19 425 email
Larsen, Ruth Irene Nerenz
Kunderådgiver ALLSKOGservice
Kunderådgiver ALLSKOGservice 911 16 403 email
Larsson, Viggo
Skogbruksleder
Skogbruksleder 908 96 945 email
Lilleaker, Tore
Skogbruksleder
Skogbruksleder 97122354 email
Loe, Espen
Fagsjef skog
Fagsjef skog 995 94 911 email
Løfblad, Truls
Skogbruksleder
Skogbruksleder 920 63 238 email
Løvdahl, Sofie Rosten
Rådgiver næringspolitikk og kommunikasjon
Rådgiver næringspolitikk og kommunikasjon 90280868 email
Løvhaugen, Per Arne
Skogsjef innkjøp
Skogsjef innkjøp 413 66 544 email
Meder, Runar
Regnskapsansvarlig
Regnskapsansvarlig 902 78 124 email
Mestvedt, Magnus
Kvalitets- og HR sjef
Kvalitets- og HR sjef 913 42 841 email
Miller, Heidrun
GIS-leder
GIS-leder 913 35 573 email
Moe, Ellen Kristin
Arealplanlegger
Arealplanlegger 913 76 771 email
Moen, Rune
Rådgiver frivillig vern
Rådgiver frivillig vern 975 00 796 email
Nordfjellmark, Knut
Skogbruksleder
Skogbruksleder 913 76 642 email
Perstølen, Erling
Virkescontroller og logistikkleder
Virkescontroller og logistikkleder 959 41 431 email
Presthus, Astrid
Lønns- og HR-konsulent
Lønns- og HR-konsulent 918 93 473 email
Rekstad, Ingvild
Prosjektleder
Prosjektleder 467 82 086 email
Rimul Børseth, Kristian
Controller
Controller 922 38 180 email
Rohde, Thomas
Biologisk rådgiver
Biologisk rådgiver 482 46 528 email
Rønning, Per Egil
Skogbruksleder produksjon
Skogbruksleder produksjon 952 17 612 email
Sagmo, Ivar
Skogbruksleder skogkultur
Skogbruksleder skogkultur 957 62 290 email
Sande, Per Gunnar
Skogbruksleder
Skogbruksleder 957 48 335 email
Sandelin, Christine
Skogbruksleder ALLSKOGservice
Skogbruksleder ALLSKOGservice 959 24 412 email
Sandvold, Robin
Skogbruksleder
Skogbruksleder 916 29 740 email
Skurdal Tofte, Olaf
Rådgiver frivillig vern
Rådgiver frivillig vern 979 54 346 email
Slettum, Nina Bråten
Skogbruksleder ALLSKOGservice
Skogbruksleder ALLSKOGservice 404 93 403 email
Smemo, Jostein
Salgsdirektør
Salgsdirektør 977 47 295 email
Solberg, Jon Erik
Skogbruksleder
Skogbruksleder 991 21 006 email
Stamnestrø, Rolf
Skogbruksleder skogkultur
Skogbruksleder skogkultur 915 14 733 email
Sundt, Martin
Skogtaksator
Skogtaksator 906 547 87 email
Svensson, Kenneth
Plansjef
Plansjef 907 54 436 email
Telebond, Håvard
Skogbruksleder
Skogbruksleder 977 47 214 email
Trøite, Iver Andreas
Rådgiver frivillig vern
Rådgiver frivillig vern 916 60 538 email
Valrygg, Stian
Skogbruksleder
Skogbruksleder 926 14 670 email
Vannebo, Andreas
Skogbruksleder produksjon
Skogbruksleder produksjon 958 14 983 email
Velde, Espen
Skogsarbeider
Skogsarbeider 99129563 email
Venseth, Johan
Skogsarbeider
Skogsarbeider 416 43 083 email
Wean, Eirik
IT-Sjef
IT-Sjef 982 89 904 email
Westgård, Morten
Skogbruksplanlegger
Skogbruksplanlegger 913 85 779 email
Wilmannsøien, Ronja
Skogbruksleder
Skogbruksleder 917 20 883 email
Østerås, Borgar
Skogbruksleder
Skogbruksleder 481 92 441 email