Hogst og tømmersalg

hogstmaskin2-kvadrat

Er skogen moden for hogst? Avtaler du skogsdrift med Allskog, sørger vi for at hogsten gjennomføres på rett måte til avtalt tid, deretter at tømmeret fraktes til industri. Allskog tar ansvaret for dokumentasjon og sertifisering.

hogstmaskin2-kvadrat