Gjødsling av skog

Allskog_DJI_0178_web

Gjødsling øker karbonfangsten og verdien på tømmeret de siste årene før hogst. Meld interesse til Allskogs skogbruksledere for skogkultur for å komme i gang.

Allskog_DJI_0178_web

Kan gjødsling passe for din skog?

Øker tilveksten med 1,5 kubikk per dekar, binder skogen enda et tonn karbon. Lønnsomt for skogeier, bra for klimaet.

Gjødsling gir større og bedre betalte dimensjoner. Større kubikkmasse med større dimensjoner holder også driftskostnadene nede.

Med skogfond vil gjødsling gi en årlig avkastning på 10–25 prosent før statstilskudd.

Skog som kan gjødsles

  • Sen hogstklasse VI eller ung hogstklasse V, som skal stå i 10 år til.
  • Vanligvis bonitetene F8–F17 og G8–G20.
  • Hogstklasse III som er tynnet for noen år siden.
  • Skog som er plantet på grøftet myr og som trenger et «puff».
  • Frisk skog med tilfredsstillende tetthet.

Slik blir skogen gjødslet

Allskog samarbeider med Midtnorsk Helikopterservice AS om gjødsling. Vei og landingsplass må godkjennes av helikopterselskapet. Helikopteret kan fly 4 km i radius fra landingsplass. Det trengs et gjødslingsområde på minst 135 dekar for hver landingsplass. Den enkelte bestanden som skal gjødsles, må være minst 10 dekar.

Er gjødsling skadelig for miljøet?

Riktig utført skoggjødsling har ingen dokumenterte negative virkninger på miljøet.

Energien i trevirke som har blitt gjødslet, er 15 ganger større enn den energien som går med til å produsere og spre mineralgjødselen.