Skogfond

Allskog_DSC8928_web_kvadrat

Når du selger tømmer, skal en del av inntekten settes av til skogfond, som følger eiendommen. Det er kommunen som styrer med skogfondet. Skogfondet kan du bruke til å investere i skogen på gode skattevilkår.

Allskog_DSC8928_web_kvadrat

Få mest mulig ut av skogfondet

Gå til skogfond.no for å dokumentere tiltak og få refundert kostnaden til:

  • Skogbruksplaner og miljøregistrering.
  • Skogkulturtiltak, som planting, ungskogpleie og gjødsling.
  • Skogsbilveier og velteplasser.
  • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner.
  • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse.
  • Forsikring mot storm og skogbrann. 
  • Kursavgift og kursmateriell for skogkurs.
  • Oppmerking av eiendomsgrenser.

Ofte stilte spørsmål

Omsetter du tømmer gjennom Allskog, så sørger Allskog for at avtalt sum blir innbetalt på skogfondskonto. Driver du småsalg fra gården, for eksempel av materialer eller ved, må du selv betale inn. Selger du juletrær eller pyntegrønt, er det frivillig å sette av til skogfond.

Nei. Den delen av inntekten fra tømmersalget som avsettes til skogfond, blir ikke tatt til inntekt eller beskattet. Det skjer først når pengene tas ut fra fondet.

Den skattefrie andelen av skogfondet er inntil 85 %. I praksis betyr det at du kan investere 1000 kroner i skogen fra skogfondet, men trenger bare å skatte av 150 kroner. Du kan bruke av skogfondet til å dekke merverdiavgift, men da reduseres den skattefrie andelen.

Ja, innenfor samme kalenderår har du mulighet til å be om å få overført en større del enn først avtalt.

Ja, men skogeier har ikke selv rett til å beholde renteinntektene. Det lokale skogeierlaget kan søke kommunen om å få bruke av renteinntektene til tiltak som kommer hele skogbruket til gode.