Hjelp maskinene frem

winter-2161438_1920

Vinterføret kan være kortvarig og ustabilt. Er vi godt forberedt og pakker skogsbilveier, traktorveier og myrer riktig, får vi mer ut av vinterhogsten.

winter-2161438_1920

Tips til pakking av snøveier

Avtaler vi at du pakker veien før entreprenøren kommer, bør du følge disse rådene for et best mulig resultat:

  • Når snøen kommer er det viktig å ta en tur for å komprimere vegetasjonen, så vi unngår at vegetasjonen virker som et isolerende lag.
  • Etter hvert som snøen kommer, er det viktig å pakke jevnlig. Få vannet opp i snøen. Da blir sålen sterkere. Led gjerne vann inn i veitrasé på flate partier.
  • Når du etter hvert får etablert en såle, bør du skrape sålen slik at den blir jevn og ikke for tykk. Blir den for tykk, fryser ikke bakken, og sålen kan briste. Det er viktig å brøyte/skrape etter hvert. Den må vedlikeholdes.
  • På skogsbilvei bør det skrapes nesten helt ned til slitelaget.
  • Minimum veibredde er 4 meter. I svinger må det pakkes bredere enn ellers. På myr og andre bæresvake områder bør det pakkes minst 10 meter, dersom det er mulig.
  • Husk å pakke i begge ender: Både helt frem til teigen, og ikke minst lunneplassen.