Styre

Styret i Allskog SA er skogeiernes fremste tillitsvalgte.

Varamedlemmer til styret

Ordførerskap i årsmøtet

Valgkomité

Personlige varamedlemmer: