Om Allskog

allskog__DSC8514_web

Allskog er et samvirke eid av 7 500 skogeiere nord for Stad og Dovre. Allskog omsetter tømmer og tilbyr alle de tjenestene som en skogeier trenger for å forvalte skogen på en ansvarlig måte.

allskog__DSC8514_web

Sterkere sammen

Alle skogeiere kan bli andelseiere i Allskog.

De fleste andelseiere i Allskog eier en større eller mindre gårdsskog. Det vanligste er at skogeierne, ofte flere naboer, setter ut skogsdrift og andre oppdrag til samvirket.

10 prosent av Allskogs tømmervolum er det skogeierne selv som har hogd og lagt klart til henting.

Allskog samarbeider med selvstendige skogsmaskinentreprenører, i tillegg til å ha vår egen maskinkapasitet. Vi har både ansatte og samarbeidende skogsarbeidere og plantelag.

Allskog-konsernet består også av datterselskaper innen internasjonal tømmeromsetning, tømmertransport, flisproduksjon, bioenergi og naturbasert reiseliv.

Allskog_DJI_0467_web.jpg

Allskog i tall

  • 7 500 andelseiere fordelt på 69 skogeierlag.
  • 1 million kubikk tømmer levert til industrien hvert år.
  • 70–75 prosent av tømmersalget i Midt- og Nord-Norge.
  • 1 milliard kroner i årlig omsetning i hele konsernet.
  • 110 faste medarbeidere, medregnet datterselskaper.