Sertifisering av tømmer

MG_9860_kl_cr

Alle skogeiere som leverer tømmer gjennom Allskog, forplikter seg til å følge skogstandarden PEFC. Står Allskog for skogsdriften, tar vi ansvaret for dokumentasjon og sertifisering.

MG_9860_kl_cr

PEFC er skogbrukets kontrakt med storsamfunnet

Allskog innehar en gruppesertifisering etter Norsk PEFC Skogstandard. Både Allskogs egne ansatte og skogeiere som hugger selv og leverer tømmeret gjennom samvirket, må kunne dokumentere at de etterlever kravene.

Ferdigprodukter, som papir eller trelast, produsert av sertifisert råstoff kan merkes med PEFC-logo.

Norsk PEFC Skogstandard har blitt til gjennom forhandlinger mellom blant andre skogbruk, skogindustri og natur- og friluftsorganisasjoner. Vi ser på skogstandarden som skogbrukets kontrakt med storsamfunnet.

Den første versjonen av Norsk PEFC Skogstandard kom i 2000, men har røtter tilbake til Levende skog fra 1998.

Allskog er sertifisert for både Kvalitet (ISO 9001) og Miljø (14001). Det betyr at vi arbeider systematisk for å bli bedre.