Bli andelseier

allskog__DSC9049_web

Det lønner seg for skogeiere å stå sammen. Allskog oppnår som markedsleder de beste tømmerprisene hos industrien. Som andelseier får du samvirkets beste prisvilkår, og du får ta del i det overskuddet vi skaper sammen. Du blir også medlem av ditt lokale skogeierlag.

allskog__DSC9049_web

Gjør deg kjent med andelseierfordelene

Alt dette er inkludert i andelseierskapet i Allskog:

 • Prisfordel på 30 kroner per kubikk når du leverer tømmer (unntatt flisvirke).
 • Egen medlemskonto med høy rente.
 • Tilgang til din digitale skogbruksplan i Allma-appen.
 • Tilgang til skogekspertise i Allskog når du trenger det.
 • Rabatterte kursavgifter gjennom skogeierlaget.
 • Rabattert timepris på reguleringsplanoppdrag.
 • Rabattert pris for miljøsertifisering utenfor større skogtakstprosjekt.
 • Abonnement på Magasinet Skog (8 ganger årlig).
 • Tilgang til Agrol-avtalen med over 50 rabattavtaler.
 • Prisfordeler i Eika Forsikring.
 • Gratis førstekonsultasjon hos Advokatfirmaet Nidaros.

Du bygger andelskapital

Etter hvert som du leverer tømmer, bygger du opp andelskapital i Allskog.

Når du melder deg inn, får du en faktura for et minimum av andelskapitalen din i Allskog, basert på hvor mye produktiv skog du har. Inngangssummen er 3 000 kroner.

Leverer du tømmer innen 6 måneder etter innmelding, blir beløpet trukket fra tømmeroppgjøret. Har du ikke skogsdrift innen 6 måneder, skal fakturaen betales.

Det er ingen tidsfrist på å oppfylle hele andelskapitalen. Hvor mye du får i årlig utbytte fra Allskog, beregnes ut fra den innestående andelskapitalen din.

Når du overdrar eiendommen, kan du enten få betalt ut andelskapitalen din, eller la den følge eiendommen.

Kontingentsatser

Alle andelseiere betaler en årskontingent på 975 kr. Som andelseier har du alle fordelene som er nevnt ovenfor. Kontingenten går blant annet til aktiviteten i skogeierlagene.

Eier du ikke skog, kan du være støttemedlem i Allskog. Som støttemedlem blir du invitert til alle aktiviteter i regi av Allskog eller skogeierlaget. Representerer du en skogeiendom med fullmakt fra skogeier, kan du også ha verv. Støttemedlemmer betaler en kontingent på 400 kr. Abonnement på Magasinet Skog er inkludert.

Er du mellom 13 og 29 år, kan du bli ungdomsmedlem. Som ungdomsmedlem blir du invitert på aktiviteter i det lokale skogeierlaget, og du kan delta på motorsagkurs, temakvelder og skogdager for å lære mer. Noen av aktivitetene vil være rabatterte. Ungdomsmedlemskap koster 100 kr.