Bli andelseier

allskog__DSC9049_web

Det lønner seg for skogeiere å stå sammen. Allskog oppnår som markedsleder de beste tømmerprisene hos industrien. Som andelseier får du samvirkets beste prisvilkår, og du får ta del i det overskuddet vi skaper sammen. Du blir også medlem av ditt lokale skogeierlag.

allskog__DSC9049_web

Gjør deg kjent med andelseierfordelene

Alt dette er inkludert i andelseierskapet i Allskog:

 • Prisfordel på 30 kroner per kubikk når du leverer tømmer (unntatt flisvirke).
 • Egen medlemskonto med høy rente.
 • Tilgang til din digitale skogbruksplan i Allma-appen.
 • Tilgang til skogekspertise i Allskog når du trenger det.
 • Rabatterte kursavgifter gjennom skogeierlaget.
 • Rabattert timepris på reguleringsplanoppdrag.
 • Rabattert pris for miljøsertifisering utenfor større skogtakstprosjekt.
 • Abonnement på Magasinet Skog (8 ganger årlig).
 • Tilgang til Agrol-avtalen med over 50 rabattavtaler.
 • Prisfordeler i Eika Forsikring.
 • Gratis førstekonsultasjon hos Advokatfirmaet Nidaros.

Du bygger andelskapital

Etter hvert som du leverer tømmer, bygger du opp andelskapital i Allskog.

Når du melder deg inn, får du en faktura for et minimum av andelskapitalen din i Allskog, basert på hvor mye produktiv skog du har. Inngangssummen er 3 000 kroner.

Leverer du tømmer innen 6 måneder etter innmelding, blir beløpet trukket fra tømmeroppgjøret. Har du ikke skogsdrift innen 6 måneder, skal fakturaen betales.

Det er ingen tidsfrist på å oppfylle hele andelskapitalen. Hvor mye du får i årlig utbytte fra Allskog, beregnes ut fra den innestående andelskapitalen din.

Når du overdrar eiendommen, kan du enten få betalt ut andelskapitalen din, eller la den følge eiendommen.

Kontingentsatser

Andelseier: 1050 kr

Andelseiere har alle de fordelene som er nevnt ovenfor. Kontingenten går blant annet til aktiviteten i skogeierlagene. 

Støttemedlem: 400 kr

Eier du ikke skog, kan du være støttemedlem. Du blir invitert til alle aktiviteter i regi av Allskog eller skogeierlaget. Representerer du en skogeiendom med fullmakt fra skogeier, kan du også ha verv. Abonnement på Magasinet Skog er inkludert.

Ungdomsmedlem: 100 kr

Er du mellom 13 og 29 år, kan du bli ungdomsmedlem. Du blir invitert på aktiviteter i det lokale skogeierlaget, og du kan delta på motorsagkurs, temakvelder og skogdager for å lære mer. Noen av aktivitetene vil være rabatterte.