Reguleringsplanlegging

utsnitt reguleringsplan

Ønsker du som grunneier å få omregulert et areal til hus, hytter eller næringsformål, trenger du en reguleringsplan. Hos Allskog får du den fagkyndige hjelpen du trenger.

utsnitt reguleringsplan

Hvilke muligheter finnes på din eiendom?

En reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndig og inneholder et plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Denne fagkunnskapen har Allskog.

En reguleringsplan kan omfatte en enkelt eiendom eller flere eiendommer samlet. En samlet plan kan være gunstig ved planlegging av større hytte- eller boligfelt.

Eier du et område som er ønskelig å regulere i fremtiden, er det viktig at du sender inn dette til kommunen når kommuneplanens arealdel skal behandles på nytt.

Allskog kan bistå deg med innspill til kommuneplanen og med søknader om dispensasjon.

Ta kontakt med vår spesialist

Ellen Kristin Moe, kvinne står foran et nybygd hus

Ellen Kristin Moe er arealplanlegger i Allskog med over 20 års erfaring.

Send e-post til ellen.moe@allskog.no eller ring 913 76 771.